1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-11-01] Nya medarbetare på IVL
Nyhet | 2017-11-01

Nya medarbetare på IVL

IVL fortsätter att växa och förstärker inom flera områden. Möt några av våra nya medarbetare här. Vi hälsar våra fem senaste medarbetare välkomna.

Maria Vigren

Maria kommer senast från TYA, där hon arbetade med arbetsmiljöutveckling med fokus på arbetsmiljö och utbildning inom transportbranschen. Maria har en beteendevetenskaplig examen från Umeå Universitet och har därefter vidareutbildat sig inom OBM, Organizational Behavior Management. Maria är även certifierad organisationskonsult. På IVL ska Maria arbeta som arbetsmiljöforskare.

David Stenman

David, som sitter på vårt Stockholmskontor, är civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Han kommer närmast från Tyréns där han arbetat som projektledare och utredare av förorenade områden. På IVL ska David bland annat jobba som projektledare inom riskbedömning av förorenade områden och akuta utsläpp.

Reinert Huseby Karlsen

Reinert kommer senast från Uppsala Universitet där han har disputerat som hydrolog och arbetat som forskare. Forskningen har fokuserat på avrinningsprocesser och vattenbalans i olika delar av landskapet, samt kopplingar mellan yt- och grundvatten. Reinert har även har arbetat med hydrokemisk modellering av konstgjort grundvatten och hydrologiska fältundersökningar. På IVL ska Reinert arbeta med hydrologiska undersökningar och geodata.

Jenny von Bahr

Jenny är agronomekonom från Sveriges Lantbruksuniversitet med specifika expertområden inom åtgärds- och policyförslag, ekonomiska styrmedel inklusive miljöskatter, samhällsekonomiska studier, metodutveckling och projektledning. Hon kommer närmast från Kemikalieinspektionen där hon arbetade med utveckling av ekonomiska styrmedel, samhällsekonomiska kalkyler och att ta fram lagförslag för en giftfri miljö. Jenny har även suttit som huvudsekreterare/utredningssekreterare i de statliga utredningarna Utredningen cirkulär ekonomi och Kemikalieskatteutredningen. 

Elvira Molin

Elvira kommer från KTH där hon har läst en mastersutbildning med inriktning mark- och vattenteknik. Hennes andra inriktning har varit hållbar livsmedelskonsumtion. På IVL ska hon arbeta med vertikal odling och energiförbrukning.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev