1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-11-23] Nytt projekt inom hållbar upphandling av livsmedel
Nyhet | 2017-11-23

Nytt projekt inom hållbar upphandling av livsmedel

Livsmedelsproduktion och konsumtion står för så mycket som 20-30 procent av människans utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu beviljats tre miljoner kronor genom Formas utlysning Framtidens forskningsledare för att undersöka hur den offentliga upphandlingen kan användas som verktyg för att påverka livsmedelsproduktionen och konsumtionen i en mer hållbar riktning.

Projektet ska pågå i tre år och utförs i samarbete med KTH-SEED. Målet är att utveckla hållbara kriterier för den offentliga upphandlingen av livsmedel i Sverige ur ett livscykelperspektiv.

– En stor del av de livsmedel som konsumeras upphandlas inom den offentliga sektorn, men i dagsläget är det svårt för offentliga upphandlare och producenter att välja hållbara alternativ. I projektet ska vi därför undersöka och ta fram ett kriteriekoncept som kan hjälpa olika de aktörerna att välja mer hållbara produkter, säger Michael Martin vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet berör hela livsmedelskedjan, från producenter och grossister till upphandlare och konsumenter, och genomförs i en nära samverkan med Upphandlingsmyndigheten. Den svenska upphandlingslagstiftningen som infördes 2017 har öppnat för nya möjligheter att gynna hållbarhets- och livscykelperspektiv i framtida upphandlingar.

– Offentlig upphandling är ett av få styrmedel som kan påverka organisationers och anbudsgivares hållbarhetsarbete inte bara i Sverige, utan även utanför vårt eget lands gränser. Det ger stora möjligheter för den offentliga upphandlingen att påverka att leverantörer och anbudsgivare så att de inkluderar såväl miljöaspekter som social och ekonomisk hållbarhet utmed hela livscykeln, säger Michael Martin.

I ett ytterligare Formasprojekt har KTH Bygg -och Fastighetsekonomi och IVL Svenska Miljöinstitutet beviljats 4.2 miljoner att undersöka hur man kan främja en cirkulär ekonomi genom bättre och målinriktad användning av offentlig upphandling. Projektet leds av Sofia Lingegård på KTH i samarbete med Michael Martin och Sven-Olof Ryding på IVL och pågår fram till 2021.

– Båda dessa projekt stärker vår utveckling och kompetens inom hållbar offentlig upphandling av livsmedel, läkemedel, cirkulära resurser och produkter med målet att på sikt kunna bli ett viktigt kunskapscenter i upphandlingsfrågor, säger Sven-Olof Ryding vid IVL Svenska Miljöinstitutet, avdelning för LCA och Miljömanagement.

För mer information kontakta:

Michael Martin, michael.martin@ivl.se, tel. 010-788 66 81
Sven-Olof Ryding, sven-olof.ryding@ivl.se  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev