1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-03-13] Nu skapas en ny nationell arena för marin forskning och innovation
Nyhet | 2018-03-13

Nu skapas en ny nationell arena för marin forskning och innovation

Genom ett nytt samarbete mellan fem starka forskningsaktörer tas nu första steget i skapandet av en nationell arena för marin forskning och innovation. Ett avtal har undertecknats för att utveckla en unik forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt under namnet Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

– Det finns stor potential att utveckla hållbara marina näringar i Sverige men för att lyckas krävs att den marina forskningen knyts ihop med näringslivet och innovationssystemet. Nu går vi i frontlinjen för att skapa en samlingsplats för marin forskning och innovation, säger Lena Gipperth, ordförande för den grupp som koordinerar Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

Kristinebergs marina forskningsstation i Bohuslän är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning och drivs sedan 2008 av Göteborgs universitet. För att utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar har fem starka forskningsaktörer – Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet och Rise med stöd av Lysekils kommun, gått in för att skapa ett gemensamt forsknings- och innovationscenter.

Centret kommer att erbjuda avancerad marin infrastruktur samt testbäddar och demonstrationsmiljöer, något som efterfrågas allt mer av näringsliv och offentlig sektor. Ett exempel på testbädd är Testsite Akvamarin med mål att stödja utvecklingen av nya innovativa marina livsmedel där cirkulära system för odling av fisk, skaldjur och alger står i fokus. Ett annat exempel är utvecklingen av Testsite Skagerrak med havsbaserade test- och demonstrationsområden för marin energi och teknik.

– IVL har redan en betydande marin verksamhet på Kristineberg och vi ser stora möjligheter till ett utökat samarbete med företag och med våra partners i centrat säger John Munthe, forskningschef på IVL som är med i koordineringsgruppen. – Satsningen innebär att vi stärker kopplingen mellan den kunskap om marina ekosystem som finns på Kristineberg och lokala företag och innovationssystemet i stort. Det kommer att märkas på västkusten och nationellt, men även på lite längre sikt inom EU och globalt.

Vill du veta mer eller är intresserad av att samverka med centret så kontakta:
John Munthe, IVL Svenska miljöinstitutet, 010-7886806, e-post: john.munthe@ivl.se  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev