1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-03-20] ”Bra att kommunernas roll i klimatanpassningsarbetet stärks”
Nyhet | 2018-03-20

”Bra att kommunernas roll i klimatanpassningsarbetet stärks”

Regeringen presenterade i förra veckan ett förslag på en nationell strategi för klimatanpassning. Strategin innebär bland annat att kommunerna i sina översiktsplaner ska göra en riskbedömning av skador relaterade till klimatförändringarna. Förslaget välkomnas av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring som i flera år kartlagt kommunernas klimatanpassningsarbete.

– Det är bra att det kommer en strategi så att klimatanpassningsarbetet stärks och kommunernas centrala roll lyfts fram. Alla kommuner i Sverige behöver arbeta med klimatanpassning. Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra, så kommer hela landet att påverkas av klimatförändringar, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har de senaste tre åren kartlagt och följt upp hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning. Resultaten har legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Även om resultatet i den senaste undersökningen 2017 visar på en svagt positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete, så är det fortfarande många kommuner som inte har undersökt sina klimatrelaterade risker.

Den klimatanpassningsstrategi som regeringen nu presenterar innebär att ett förtydligande för kommunernas ansvar förs in i plan- och bygglagen med skärpta krav på att alla kommuner ska göra egna riskbedömningar av klimatrelaterade skador i den byggda miljön. Bedömningen ska ingå i översiktsplanerna. Kommunerna ska också ange på vilket sätt skadorna kan undvikas eller minska.

– Det är bra att kommunerna får uppdraget att kartlägga risker och ta fram åtgärdsplaner i översiktsplanen. Det gör att klimatanpassningsarbetet förankras i befintliga processer i kommunen och ger bättre förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt klimatanpassningsarbete, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Med bakgrund av den nya strategin så har Svensk Försäkring och IVL beslutat att inte genomföra någon kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete under 2018 utan nästa undersökning genomförs först 2019.

– Då hoppas vi att regeringens förslag har gått igenom och att kommunerna har kommit längre i sitt klimatanpassningsarbete. Till dess kan kommunerna med hjälp av vår senaste rankning se vilka andra kommuner som är duktiga på klimatanpassning, kontakta dessa och dra lärdomar om hur ett bra klimatanpassningsarbete kan genomföras, säger Hanna Matschke Ekholm.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev