1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-03-23] Kommuner får införa miljözoner för personbilar
Nyhet | 2018-03-23

Kommuner får införa miljözoner för personbilar

Sveriges kommuner kommer från och med 2020 få införa miljözoner för äldre personbilar i städerna. Det meddelande näringsminister Tomas Eneroth och miljöminister Karolina Skog vid en pressträff på fredagen.

– Det här är ett beslut i rätt riktning. Miljözonskrav är ett viktigt verktyg för att förbättra luftkvaliteten i våra städer, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bestämmelserna innebär att kommunerna genom att besluta om miljözoner kan utestänga fordon som inte uppfyller vissa utsläppskrav från stadskärnor och andra särskilt miljökänsliga områden. Miljözoner för tung trafik, lastbilar och bussar har funnits sedan tidigare. Men nu får alltså kommunerna även möjlighet att införa miljözonerna för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

Enligt det förslag regeringen nu presenterar ska kommunerna från 2020 kunna inrätta två nya zoner, miljözon 2 och 3. I miljözon 2 krävs att alla personbilar uppfyller kraven för miljöklassen Euro 5 som började gälla 2011. Från 2022 skärps kraven på dieselbilar till den senaste miljöklassen Euro 6, som började gälla 2015.

Miljözon 3 omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här måste lätta fordon drivas med el, fordonsgas eller vätgas. Tunga fordon ska drivas med el eller vätgas, eller vara laddhybrid eller gas som uppfyller kraven för Euro 6.

– Önskvärt hade dock varit att kommunerna haft möjlighet att sätta gränsen till Euro 6 för dieselbilar redan år 2020 och inte som regeringens förslag först 2022. Det är stor skillnad av kväveoxidutsläpp i verklig körning mellan Euro 5 och Euro 6, samtidigt som utsläppsskillnaderna i verkligheten är mindre mellan Euro 5, Euro 4 och Euro 3, säger Anders Roth.

Han tycker det är positivt att regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att se hur kommunerna kan ta över en del av polisens arbete med att efterfölja reglerna. Utan bra kontroll kommer det inte att fungera.

– Regeringen bör dock också ge Transportstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna för kommuner att införa tillfälliga miljözoner, det vill säga bara under dagar med extra dålig luft. På så sätt kan inskränkningar i trafiken begränsas till de dagar luften är som sämst.

– Att regeringen också tillåter rena gasfordon i nollutsläppszonen är förståeligt ur ett klimatperspektiv. En ökad användning av biogas för fordon är en viktig pusselbit för en fossilfri fordonflotta. Ur luftkvalitetssynpunkt är det dock mer tveksamt i en nollutsläppszon eftersom gasfordon släpper ut ungefär lika mycket avgaser som andra motordrivna fordon, säger Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vid frågor kontakta:
Mats-Ola Larsson, mats-ola.larsson@ivl.se, tel. 010-788 68 35
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev