1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-08-29] Läkemedelsrening i fokus när politiker besökte Hammarby Sjöstadsverk
Nyhet | 2018-08-29

Läkemedelsrening i fokus när politiker besökte Hammarby Sjöstadsverk

Miljöminister Karolina Skog och Stockholm stads miljöborgarråd Katarina Luhr besökte i veckan Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. På den unika forsknings- och demonstrationsanläggningen utvecklar IVL tillsammans med andra företag och forskare tekniker för att rena och återanvända avloppsvatten. Ett särskilt fokus för besöket var läkemedelsrening och den forskning som pågår inom området i dag.

– Bättre rening av läkemedelsrester är ett krav som vi kan vänta oss inom en snar framtid. Det kan också komma krav på bättre rening av mikroplaster och andra oönskade ämnen. Därför behövs det teknik som är så flexibel att den klarar av både dagens reningskrav och de som kommer framöver, sa Klara Westling på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under en rundvisning på anläggningen berättade hon om ett miljöprojekt i det större formatet som pågår på Hammarby Sjöstadsverk. Det drivs i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som håller på att bygga ut Henriksdals reningsverk med så kallad membranteknik. Tekniken bygger på principen att slammet skiljs från det renade avloppsvattnet genom att vattnet filtreras genom en fysisk barriär, ett membran, med mycket små porer. En fördel med membranen är att de inte släpper igenom partiklar och partikelbundna föroreningar vilket ger möjligheter att framöver mer effektivt kunna rena avloppsvattnet från läkemedelsrester.

En annan viktig inriktning för forskningen på Hammarby Sjöstadsverk handlar om återanvändning av renat avloppsvatten. Att återanvända renat avloppsvatten – istället för att som i dag släppa ut det i sjöar och hav, för att sedan ta upp det igen – anses fortfarande i många länder som en avlägsen lösning för framtiden. Men IVL:s vattenexpert Staffan Filipsson berättade att det finns stora fördelar och menade att problemet med vattenbrist både är allvarligare och närmare oss i Sverige än vi tror.

– Med klimatförändringarna kan vi vänta oss att vattenbristen blir värre i framtiden. Vi behöver vi hitta långsiktigt hållbara lösningar för vattenhanteringen, där vi också håller nere kostnaderna och energiförbrukningen så mycket som möjligt.

Han menar att det här finns en unik chans för Sverige att bidra med nya, innovativa lösningar på ett globalt miljöproblem. IVL har i tidigare forskningsprojekt visat att med rätt teknik kan avloppsvatten återvinnas både kostnadseffektivt och så att det blir så rent att det kan återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk och industri.

– Det handlar om att tänka om och se avloppsvattnet som en resurs. Om vi i Sverige kan visa på lösningar med hållbara system kan vi bidra till att minska användningen av fossil energi samtidigt som vi profilerar oss inom denna växande marknad, sa Staffan Filipsson.

Vid frågor kontakta:
Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 010-788 65 75
Klara Westling, klara.westling@ivl.se, tel. 010-788 66 31

Hammarby Sjöstadsverk är en av världens ledande FoU-anläggningar inom vattenreningsteknik. Anläggningen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH används i både nationella och internationella forskningsprojekt och som en test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter. Vid Hammarby Sjöstadsverk utvecklas idag vattenreningstekniker av forskare från institut och högskolor samt cirka 25 svenska och utländska vattenreningsföretag. Anläggningen erbjuder en gedigen och unik infrastruktur för utveckling, verifiering och demonstration av innovativa systemlösningar för kommunal vattenrening.

Läs mer på hammarbysjostadsverk.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev