1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-11-05] IVL på internationellt möte om utsläppsregister
Nyhet | 2018-11-05

IVL på internationellt möte om utsläppsregister

Den 5-9 november hålls den internationella PRTR-veckan i Genève, som handlar om utsläppsregister och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. IVL Svenska Miljöinstitutet har en framträdande roll genom både Tina Skårman, som är ordförande i PRTR-protokollet, och Fredrik Hallgren, som ska presentera Internet of Things-projektet LoV-IoT.

IVL:s Tina Skårman är ordförande för PRTR-protokollet:

– Presentationerna och diskussionerna under evenemanget kommer att inriktas på god praxis, gemensamma utmaningar och nya möjligheter i samband med utveckling av PRTR.

Under paneldiskussionen om forskning, utbildning och riskbedömning kommer IVL:s Fredrik Hallgren att dela med sig av erfarenheter från Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar halter av föroreningar i luft och vatten i realtid.

De flesta världsdelar är representerade på mötet och bland deltagarna finns företrädare för stater, intresseorganisationer, internationella organisationer, forskare, industri och allmänhet.

Mer information om rundabordssamtalet finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Tina Skårman, tina.skarman@ivl.se, tel. 010-788 67 70
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83

PRTR -protokollet under Århuskonventionen handlar om upprättande av register över utsläpp och överföringar av föroreningar, och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. Läs mer på UNECE:s webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev