1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-11-19] Sverige når långt över målen för återvinning av förpackningar
Nyhet | 2018-11-19

Sverige når långt över målen för återvinning av förpackningar

Sveriges befolkning är bra på att lämna förpackningar till återvinning. Målet för hur mycket som ska återvinnas kommer att höjas 2020 – men svenskarna har redan passerat det höjda målet med råge. Det visar rapporten Sveriges återvinning av förpackningar och tidningar 2017.

Förpackningar av glas, plast, papper, metall och trä – där ligger svenskarna långt över återvinningsmålen. Men när det gäller pantburkar och PET-flaskor har vi en liten bit kvar. Målet är högt satt, 90 procent av dem ska lämnas in, och 2017 var det 81 procent av pantburkarna och 84 procent av PET-flaskorna som kom tillbaka.

Sammanlagt 1,3 miljoner ton förpackningar hamnade på den svenska marknaden 2017. Av detta samlades 72 procent in, en bra bit över målet på 55 procent.

Allra bäst är vi på att lämna tillbaka glasförpackningar, 93 procent av dem blir nytt glas igen. Förmodligen spelar traditionen en stor roll – vi har haft glasåtervinning i Sverige sedan 1870-talet.

Enligt lagen har både producenter och konsumenter ansvar för återvinningen. Producenterna måste ordna insamlings- och återvinningssystem och rapportera in statistik. Och både hushåll och företag är skyldiga att lämna förpackningar och tidningar till återvinning.

De nationella målen för återvinning, som varierar mellan olika förpackningsslag, kommer att höjas 2020. Och senast 2025 ska all insamling av förpackningar och tidningar ske ännu närmare bostäderna än i dag.

– Det är bra att målen höjs eftersom det stimulerar till att samla in mer, vilket gör mer material tillgängligt för återvinning. Samtidigt är det viktigt att jobba med att skapa en efterfrågan på det återvunna materialet, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL och Statistiska centralbyrån har sammanställt förpackningsstatistiken inom ramen för samarbetsorganisationen SMED (Svenska Miljöemissionsdata), som sedan 2002 har tagit fram detta material på uppdrag av Naturvårdsverket.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev