1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-11-30] Kostnadsfri hjälp för klimatsmart byggande
Nyhet | 2018-11-30

Kostnadsfri hjälp för klimatsmart byggande

Nya klimatkrav vid nybyggnation kan innebära stora svårigheter för kommuner och mindre företag. Men det finns hjälp att få: Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, som är både kostnadsfritt och lätt att använda. Nu erbjuds företag och organisationer i Stockholmsregionen att få lära sig det – gratis.

Sverige ska år 2045 ha nått målet om netto noll-utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Detta påverkar alla branscher.

Inom byggsektorn finns klassningssystemet Miljöbyggnad som inkluderar klimatpåverkan från byggnation. Boverket föreslår nu obligatorisk lagstiftning, som innebär att många som saknar erfarenhet av livscykelanalyser kommer att behöva arbeta med klimatredovisning av byggnader. Det ställer krav på förenklade verktyg och metoder. Och det finns hjälp att få.

IVL Svenska Miljöinstitutet har redan tidigare tagit fram Byggsektorns miljöberäkningsverktyg – ett öppet, branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Det kan användas som stöd för att ställa klimatkrav vid upphandling men även för att förbättra materialval och produktionssätt.

Med verktyget följer en databas med klimatdata för byggresurser som används på den svenska marknaden. Dessa kan sedan bytas ut mot företagsspecifika data från miljövarudeklarationer, så man kan se och jämföra hur klimatpåverkan för den specifika byggnaden kan minska genom att man ändrar material, produktionssätt, design eller konstruktionslösningar.

Kunskap erbjuds – kostnadsfritt

Företag och organisationer i Stockholm erbjuds nu att kostnadsfritt få lära sig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, så de kan komma igång med att beräkna klimateffekterna av sitt byggande. IVL Svenska Miljöinstitutet arrangerar detta inom projektet Grön BoStad, som bland annat arbetar för att få in ny koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga innovativa material i våra bostäder.

– Detta är ett verktyg som alla kan använda för att kunna möta de nya klimatkraven. Nu är det dags att hjälpa både offentliga aktörer och mindre företag att komma igång, säger kursledaren Anders Ejlertsson på IVL.

Läs mer om Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Läs mer om Grön BoStad Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Anders Ejlertsson, anders.ejlertsson@ivl.se, tel. 010-788 66 92  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev