1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-04-09] Mistraprojekt visar hur återvinningen ur bilar kan öka
Nyhet | 2020-04-09
Bildelar

Mistraprojekt visar hur återvinningen ur bilar kan öka

Skrotade bilar innehåller stora mängder metaller och plaster. Värdefulla resurser som till stor del krossas och blandas ihop i avfallshanteringen. För att sortera ut mer material ur bilarna krävs både ekonomiska incitament och lagkrav, visar resultat från Mistra-projektet Explore.

– Både plast och metaller i elektronik kan återvinnas mer funktionellt. Om vi ska kunna ta vara på de här resurserna behöver bildemonteringen bli mer effektiv, säger Hanna Ljungkvist Nordin, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

I dag saknas både ekonomiska och juridiska drivkrafter för att sortera ut mer plast och elektronik i skrotade bilar. En utökad återvinning kräver nya affärsmodeller och återvinningsmetoder.

– Det är för dyrt för demonteraren att sortera ut större mängder än vad man redan gör. Den eventuella vinst man gör på återvinningen äts upp av hantering och logistik, säger Hanna Ljungkvist Nordin.

Projektet pekar ut tydliga styrmedel och en justerad balans mellan demontering och fragmentering som möjliga vägar framåt. Mer maskinell demontering och lean-processer är konkreta exempel på lösningar, vilka i sig innebär stora investeringar som också måste löna sig.

En komponent som redan idag är relativt enkel att demontera och materialåtervinna är stötfångaren. Uppskattningsvis skulle 3 000 ton stötfångarplast per årkunna samlas in från demonterare och verkstäder, enligt studier i projektet.

– Det handlar inte om att demontera bilen till molekylnivå. Vi behöver både effektiv demontering och fortsatt fragmentering. Om vi på ett bra sätt kan avskilja vissa materialflöden innan fragmenteringen så blir det återvunna materialet renare och mer värdefullt, säger Hanna Ljungkvist Nordin.

Det fyraåriga projektet Explore - Exploring the opportunities for advancing vehicle recycling industrialization- avslutades vid årsskiftet. Projektet har samlat ett stort antal aktörer från forskning, demontering, fordonstillverkning och återvinning, bland annat Volvo Cars och Stena Recycling.

Läs mer om Explore och ladda ner slutrapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Hanna Ljungkvist Nordin, hanna.ljungkvist@ivl.se, tel 010-788 68 99

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev