1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-01-24] Tre tips för hållbar elektronik
Nyhet | 2023-01-24
Personer i kontorsmiljö

Tre tips för hållbar elektronik

Varje år uppkommer 50 miljoner ton elavfall världen över, motsvarande vikten av 4500 Eiffeltorn. Genom att tänka cirkulärt kan företag minska sitt klimatavtryck. På Circular Electronics Day delar IVL:s IT-chef Peter Lindén med sig av sina bästa tips för hållbar IT.

Slit-och-släng-konsumtion av elektronik orsakar stora mängder avfall och skadliga utsläpp. Den 24 januari är det Circular Electronics Day – ett globalt initiativ som syftar till att uppmärksamma miljönyttan med att ge elektronikprodukter ett längre liv.

För att minska elektronikens miljöpåverkan är det viktigt att öka livslängden på produkter och material, och att återanvända produkterna så länge det är möjligt. Det är dock de beslut som fattas innan inköp som har allra störst effekt. Som företag går det att göra stora miljöbesparingar genom att återanvända och återvinna IT-produkter så som datorer och mobiltelefoner.

Porträtt på Peter Lindén

Peter Lindén, IT-chef

Hållbar IT en självklarhet

IVL började köpa in återanvända datorer av företaget Inrego för över tio år sedan. Idag omfattar samarbetet även alla medarbetares mobiltelefoner. De datorer som inte längre används skickas tillbaka till Inrego för att få ett nytt liv.

IVL:s IT-chef Peter Lindén ser hållbar IT som en självklar del av IVL:s hållbarhetsarbete.

– Vi jobbar för att minska klimatavtrycket inom hela IVL, oavsett om det handlar om kaffekoppar, kontorsmöbler eller datorer. Vårt interna hållbarhetsarbete är därför lika viktigt som miljönyttan vi uppnår med våra kunder. Vi ser till att vårda våra datorer och telefoner och använda dem internt så länge det går, säger Peter Lindén.

Att det skulle vara krångligt att tänka in hållbarhet vid IT-inköp håller inte Peter Lindén med om. Dessutom är det också ofta ekonomiskt fördelaktigt att köpa återvunnet.

Tre tips från IT-chefen

För den IT-chef eller inköpare som vill ta steget till ett mer hållbart och cirkulärt sätt att se på elektronik har Peter tre tips:

• Behöver du verkligen köpa nytt? I många fall duger det utmärkt med återbrukade och redan använda produkter.

• Måste du köpa nytt? Köp hårdvara som håller och försök att använda produkterna så länge som möjligt.

• Välj en seriös leverantör som erbjuder tjänster för återtag och återbruk och som tänker hållbarhet och miljönytta i sina inköp och processer

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev