1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-02-08] Fartygens skrubbervatten giftigt redan vid mycket låga koncentrationer
Nyhet | 2023-02-08
Ett stort fartyg färdas över Östersjön. med soluppgång i bakgrunden.

Fartygens skrubbervatten giftigt redan vid mycket låga koncentrationer

När forskare i det EU-finansierade projektet Emerge studerade effekten av skrubbervatten på vattenlevande organismer, fann de skadliga effekter redan vid mycket låga halter. Resultatet belyser problemet med fartygens avgasreningssystem – som kallas skrubbrar och som gör det möjligt för fartygen att fortsätta att använda billigare bunkerolja samtidigt som de följer reglerna för svavelutsläpp från 2020.

– Vi ser effekter på mycket lägre nivåer än vad som tidigare har rapporterats. Vi är fem laboratorier i Europa som har gjort ekotoxikologiska tester på olika organismer och vi landar alla i samma slutsats – detta är giftigt, säger Maria Granberg, ekotoxikolog vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Efter att Internationella sjöfartsorganisationen IMO införde krav på sänkt innehåll av svavel i fartygens drivmedel för att minska luftutsläpp av hälsoskadliga svavelföreningar så har många fartyg installerat rökgasrening med så kallade skrubbrar. Det är system som duschar avgaserna med havsvatten som sedan sköljs ut i havet igen.

– Skrubbertekniken gör det möjligt för rederierna att fortsatt använda den billigare högsvavliga bunkeroljan istället för att gå över till mer miljövänliga bränslen. Det som händer är att föroreningar som skulle ha hamnat i luften släpps ut direkt i havet istället, säger Maria Granberg.

På Kristinebergs forskningsstation undersöker IVL:s ekotoxikologer hur skrubbervattnet påverkar havslevande organismer och framförallt deras ägg och larver som lever i den fria vattenmassan. Det är en del av EU-projektet Emerge där IVL bland annat ansvarar för samordningen av de ekotoxikologiska studier som genomförs.

I projektet har fem forskningsinstitut utvärderat effekterna av skrubbervatten från fartyg som trafikerat vägen från norra Europa genom Engelska kanalen och över Medelhavet till Turkiet. Skrubbervattnet som testats kommer från så kallade öppna system, där mycket stora mängder havsvatten används för att rena rökgaserna som släpps ut obehandlat i havet igen.

Ett kryddmått räcker för att orsaka skador

Forskarna har i ekotoxikologiska tester sett negativa effekter på organismer som larver av sjöborrar, havsborstmaskar, kräftdjur och musslor redan vid de lägsta testade koncentrationerna, 0,0001 – 0.001 procent, vilket motsvarar ett kryddmått eller par teskedar av detta skrubbervatten i en kubikmeter vatten.

– Skrubbervattnet är kraftigt förorenat och innehåller bland annat tungmetaller, polyaromatiska kolväten, sotpartiklar, kväveföreningar och är dessutom surt. Många farleder går också längs kuststräckor där den marina miljön är som artrikast och där finns det en stor risk för att vi kommer att få se betydande miljöeffekter från skrubbersystemen, säger Maria Granberg.

Forskarna i Emerge har även upptäckt problem med utsläppen till luft från skrubbersystemen. Mätningar ombord på fartyg visar att det är fortsatt stora problem med utsläpp av bland annat partiklar.

– Svavelreglerna var till för att ta hand om problemen med utsläpp av svaveloxid och partiklar till luft genom att gå över till lågsvavligt bränsle. Lösningen med skrubbrar tar hand om svavlet men minskar inte partikelemissionerna som det var tänkt. Det är alltså inte en bra lösning för luftkvaliteten heller, säger Erik Fridell, transportforskare på IVL.

Ladda ner rapporten här Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Maria Granberg, maria.granberg@ivl.se, tel. 010-788 65 81
Erik Fridell, erik.fridell@ivl.se, tel. 010-788 67 99

EMERGE (Evaluation, control and Mitigation of the Environmental impacts of Shipping Emissions) är ett fyraårigt projekt som finansieras genom EU:s forskningsprogram Horisont 2020. IVL ansvarar för arbetspaketen som handlar om sjöfartens utsläpp till luft och vatten. Läs mer på Emerge hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev