1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-02-22] Forskningsprojekt utreder om grön vätgas är vägen till fossilfri sjöfart
Nyhet | 2023-02-22
Vy över Umeå hamn.

Vy över Umeå hamn. Foto: Lars Lindh

Forskningsprojekt utreder om grön vätgas är vägen till fossilfri sjöfart

Hur kan man framöver erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar? IVL deltar i EU-projektet Blue Supply Chains som ska studera bästa förnybara bränslelösningar och dess infrastrukturbehov inom sjöfarten, men också definiera krav för bunkring av dessa i Umeå hamn. Det kommer också ske en kunskapsöverföring av det svenska resultatet till andra Östersjöhamnar.

Med Sveriges höga ambition om att bli världens första fossilfria välfärdsland behöver utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn minska kraftigt. Sjöfarten står för stora växthusgasutsläpp, men branschen står inför en förändring med ökad reglering och höjda miljö- och klimatkrav. I den förändringen är tillgång på fossilfria bränslen en helt avgörande fråga.

– Sjöfartens väg mot fossiloberoende är lång, bland annat på grund av en mycket begränsad tillgång på alternativa bränslen. Den utveckling som sker nu innebär nya affärsmöjligheter för hamnar, rederier och energibolag som kommer att ge konkurrensfördel till de företag som ligger i framkant i omställningen, säger Linda Styhre, forskare inom sjöfart och marina bränslen på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hur ser framtidens marknad ut för grön vätgas och andra vätebärande bränslen som e-metanol och ammoniak? Och vilka tekniska aspekter är avgörande för produktion av grön vätgas? Hur får man ekonomi i det? Det är frågor som Blue Supply Chains nu ska utreda.

Utgångspunkt Umeå

Umeå står i centrum för den svenska delen av projektet som forskningsleds av IVL Svenska Miljöinstitutet. I projektgruppen ingår också projektledare Closer Lindholmen samt Umeå Energi, Umeå Hamn, Umeå kommun, Kvarken Ports och INAB.

– Hamnar är en viktig nyckel i framtidens hållbara transportsystem. Genom projektet kan vi utforska vätgasen som möjliggörare för en hållbar omställning både lokalt och regionalt, säger Mikael Brändström, hållbarhetschef i Umeå kommun.

Intresset bland hamnar och rederier är stort för nya lösningar som möjliggör övergången till fossilfria bränslen.

– Det pågår en omfattande utbyggnad och utveckling av Umeå hamn. Hamnen har infrastruktur och ytor som kan vara strategiskt viktiga för hantering av vätgas och andra alternativa bränslen. I och med denna satsning har vi nu möjlighet att utreda både våra konkurrensmässiga fördelar i form av befintlig infrastruktur och de affärsmässiga möjligheterna att tillverka och lagra vätgas i hamnen, säger Mikael Isaksson, vd för Umeå Hamn AB.

För mer information, kontakta:
Linda Styhre, IVL Svenska Miljöinstitutet, linda.styhre@ivl.se, tel. 072-727 93 09
Camilla Sundqvist, Closer Lindholmen, camilla.sundqvist@lindholmen.se, tel. 070-534 63 87

Blue Supply Chains är ett treårigt projekt som genomförs med finansiering från EU-initiativet Interreg Baltic Sea Region. Den svenska delen av projektet har även finansiering från Trafikverket och Stiftelsen IVL. Projektet omfattar alla Östersjöländer utom Ryssland. Det internationella projektet leds av Hafen Hamburg i Tyskland. Läs mer om projektet på Closer Lindholmens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på IVL:s projektsida.


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev