1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-08-23] Nytt projekt ska förbättra människors miljörättigheter i kinesisk provins
Pressmeddelande | 2012-08-23

Nytt projekt ska förbättra människors miljörättigheter i kinesisk provins

IVL Svenska Miljöinstitutet ska leda ett EuropeAid-projekt som syftar till att förbättra möjligheten till rättslig prövning i miljöfrågor och skydda människors miljörättigheter i Guizhou-provinsen i Kina. Projektet har som mål att utveckla ett offentligt system för grupptalan i miljömål och föreslå flera ändringar i Kinas miljölagstiftning.

Idag lider många människor i Kina av allvarliga miljöproblem. De mest akuta problemen rör vatten, luft och föroreningar från avfall. Samtidigt är allmänhetens tillgång till rättslig prövning vid negativ miljöpåverkan begränsad och människor är inte medvetna om sina miljörättigheter. Det främsta målet är därför att förbättra allmänhetens tillgång till rättslig prövning vid miljöbrott, skydda medborgarnas miljörättigheter och därmed bidra till att förbättra Kinas miljöförvaltning. För att få till en förändring kommer förslag om inrättande och genomförande av ett allmänt system för grupptalan i miljömål arbetas fram. Även förslag till lagstiftning om ansvar och ersättning för miljöskador ska lämnas till Kinas lagstiftande organ. — Om vi lyckas med vår föresats att utveckla ett system för grupptalan i miljömål liknande det system vi har i Sverige och få detta infört i kinesisk lagstiftning kommer det att avsevärt förbättra människors möjlighet till rättslig prövning av miljömål i Kina, säger Mikael Olshammar, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet kommer dessutom att göra en översyn av och föreslå ändringar i lagstiftning som rör miljöskydd, administrativa förfaranden, miljökonsekvensbedömningar samt förebyggande och begränsande av luftföroreningar. En praktiskt inriktad handbok för juridisk rådgivning om miljörättigheter för allmänheten och en utbildningshandbok för advokater kommer också att tas fram liksom en tv-dokumentär och webbportal med miljöjuridisk information. Det tvååriga projektet som har en budget på 1,2 miljoner euro startar den 1 oktober och är en del av EU-China Environmental Governance Programme (EGP). Projektet finansieras av EuropeAid och i projektet deltar förutom IVL Svenska Miljöinstitutet, som leder projektet, även All-China Environment Federation (ACEF), Guizhou International Cooperation Centre for Environmental Protection och Guiyang Public Environmental Education Centre. För mer information, vänligen kontakta projektledare Mikael Olshammar, tel. 010-7886508.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev