1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-08-27] Projekt ska minska matavfallet i EU med 50 procent
Pressmeddelande | 2012-08-27

Projekt ska minska matavfallet i EU med 50 procent

Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS — ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar universitet, institut, konsumentorganisationer och företag för att minska mängden matavfall. IVL Svenska Miljöinstitutet och SIK — Institutet för Livsmedel och Bioteknik är de svenska parterna i projektet som har en budget på fyra miljoner euro.

Det är svårt att kvantifiera matavfallet i EU, till stor del på grund av de många olika mätmetoder som används i olika länder och av olika intressenter. En grov uppskattning ger att det kastas bort 76 kilogram mat per person och år i Europa. Det har startats flera initiativ för att förhindra matavfall i hela livsmedelskedjan inom Europa och FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies) ska nu sammanställa, jämföra och syntetisera kunskap och erfarenheter från olika initiativ. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en harmonisering av hur matavfall följs upp, öka möjligheterna att genomföra socialt innovativa åtgärder för optimerad användning av livsmedel i livsmedelskedjan och utveckla riktlinjer för en gemensam matavfallspolitik för hela EU. Ett av projektets viktigaste mål är att skapa en europeisk plattform bestående av myndigheter, icke-statliga organisationer, företag från livsmedelsindustrin, handeln och konsumentorganisationer. Plattformen ska möjliggöra ökat och förenklat informationsutbyte, ge förutsättningar för att kunna identifiera och utvärdera nya möjligheter för minskat svinn, sprida resultat samt utforma tekniska och politiska rekommendationer för minskat svinn i livsmedelskedjan. Projektet och plattformen ska uppmuntra, engagera och stödja viktiga aktörer i hela Europa att nå en 50-procentig minskning av matavfallet och en 20-procentig minskning i resursåtgången i näringskedjan till år 2020. Det skulle till exempel kunna innebära en enhetlig märkning som anger sista försäljningsdag eller bäst-före-datum, innovationer för att förbättra hanteringen av livsmedel från jord till bord eller förbättrad hållbarhet. Det behövs också kreativa lösningar för att skapa incitament att förändra sättet att tänka och agera i syfte att skapa beteendeförändringar bland konsumenter och aktörer i livsmedelskedjan. Projektet involverar 21 partner från 13 länder. Dessutom kommer ett europeiskt partnerskap etableras som omfattar alla viktiga aktörer i livsmedelskedjan inklusive tillsynsmyndigheter, företag, icke-statliga organisationer och institut som alla har starka kopplingar till konsumentorganisationer. Projektet samordnas av nederländska Wageningen UR Food & Biobased Research. Svenska parter är IVL Svenska Miljöinstitutet och SIK — Institutet för livsmedel och bioteknik. För mer information kontakta Åsa Stenmarck, tel. 010-7886566.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev