1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-05-06] Ny kommunrankning: De är bäst på klimatanpassning i Sverige
Pressmeddelande | 2015-05-06

Ny kommunrankning: De är bäst på klimatanpassning i Sverige

Kristianstad är bäst på klimatanpassning i Sverige. Tvåa kommer Botkyrka tätt följd av Göteborg och Växjö på delad tredjeplats. De flesta kommunerna, 96 procent, tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar. Trots det uppger var femte kommun att de inte arbetar med klimatanpassning i dagsläget. Det visar en kartläggning av Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort.

– Generellt behövs det en bättre beredskap hos många kommuner. Redan i dag ser vi klimateffekter som kommunerna behöver hantera och här behövs en samverkan mellan samhällets olika aktörer, säger Susanna Roth på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kartläggningen visar att det är stor variation i hur långt Sveriges kommuner har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. Stora kommuner har överlag kommit längre jämfört med små och medelstora kommuner. Kustkommuner har också i högre utsträckning etablerat sitt klimatanpassningsarbete jämfört med inlandskommuner.

– Under 2014 uppskattades de naturrelaterade skadorna kosta 1,6 miljarder kronor. Det är bara en bråkdel av den kostnad Sverige står inför om vi inte rustar för ett extremare väder. Alla kommuner måste medverka till att minska samhällets sårbarhet och risker för klimatrelaterade skador, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Även om de flesta kommunerna i Sverige på något sätt jobbar med klimatanpassning finns det fortfarande brister inom vissa områden. Exempelvis har bara hälften av kommunerna analyserat tidigare extrema väderhändelser och tittat på hur de skulle kunna påverkas av framtida klimatförändringar.

– Kommunerna spelar en viktig roll för att klimatanpassa Sverige eftersom de ansvarar för att implementera klimatanpassningsarbetet och för att genomföra konkreta åtgärder. I många kommuner saknas en politisk förankring. Det kan försvåra att frågan drivs framåt, säger Susanna Roth.

Kristianstad har fått högst poäng bland de stora kommunerna, följt av Botkyrka samt Göteborg och Växjö. Leksand har fått högst poäng bland de mellanstora kommunerna följt av Lomma, Trelleborg och Danderyd. Av de små kommunerna har Aneby presterat bäst med 19 poäng vilket ger totalplaceringen 21 i undersökningen. Därefter följer Lessebo, Mellerud och Nordanstig bland de små kommunerna.

Här finns rapporten "Klimatanpassning 2015 Så långt har Sverige kommuner kommit" Pdf, 1.5 MB. samt rankingen Pdf, 243.7 kB..

En kortversion av rapporten finns att ladda ner här. Pdf, 2.1 MB.

För mer information kontakta:
Susanna Roth, susanna.roth@ivl.se, tel. 010-788 66 36
Sara Malmheden, pressansvarig, sara.malmheden@ivl.se, tel. 010-788 65 10

Fakta om undersökningen

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har i en enkätundersökning frågat samtliga kommuner i Sverige hur de arbetar med att förebygga skador relaterade till ett förändrat klimat. Enkäten besvarades av 165 kommuner. Syftet med kommunrankningen är att få fler kommuner att arbeta strategiskt med klimatanpassning. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool. I rankningen har kommunernas svar i enkätundersökningen poängsatts och summerats. Maxpoäng i rankningen är 33 poäng. Hur frågorna har poängsatts och alla kommuners poäng beskrivs i rapporten.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev