1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-05-21] Ny webbapplikation visar tillgångar och samband av råvaruströmmar från skogen
Pressmeddelande | 2015-05-21

Ny webbapplikation visar tillgångar och samband av råvaruströmmar från skogen

IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat en applikation som visar flödet av material mellan olika industriella processer som använder skogsråvaror. Applikationen kan användas som ett underlag för att analysera möjligheter och potential för en framtida biobaserad ekonomi med ökad användning av svensk skogsråvara till både energi och produkter.

Sverige har en vision att vara en biobaserad ekonomi 2050. Det innebär att material, energi och kemikalier ska vara biobaserade i större utsträckning än idag. Skogen kommer därmed att spela en viktigare roll i framtiden och frågan är om skogen kommer att räcka till för att möta framtida behov.

– För att kunna analysera möjligheter och potential för en framtida biobaserad ekonomi krävs kunskap om skogsindustrin, dess drivkrafter och tillhörande industriella processer och flöden samt kopplingar till marknaden, säger Louise Staffas på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I rapporten ” Råvaruströmmar från skogen – tillgång och samband ” har forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt skogsbaserade råvaror som idag finns på marknaden. Rapporten förklarar och visualiserar hur råvaruströmmarna från skogen hänger ihop och hur framtida ändringar i skogsbruk och -industri kan komma att påverka dessa. Därtill beskrivs de grundläggande drivkrafter som förklarar dagens skogsbruk och skogsindustri och hur de påverkar vilka energi- och materialströmmar som finns tillgängliga på marknaden.

Forskarna har också utvecklat en semi-dynamisk applikation som visar flödet av material mellan olika industriella processer som använder skogsråvaror och förhållandena mellan olika flöden. Applikationen utgår från dagens situation men användaren kan enkelt se konsekvenserna av olika förändringar som till exempel ändrade avverkningsvolymer och nya mängder till massa- och sågverksindustri.

– Hur Sveriges skogsresurser ska användas för både industriell produktion, ekosystemtjänster och uppfyllande av miljökvalitetsmål är en stor utmaning. En förutsättning för en konstruktiv diskussion om detta är kunskap hos alla intressenter om hur allt hänger ihop. Vår förhoppning är att applikationen och rapporten kan bidra till en sådan kunskapsspridning, säger Louise Staffas.

Läs rapporten Råvaruströmmar från skogen – tillgång och samband. Pdf, 911.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Applikationen beskrivs kortfattat i rapporten och finns tillgänglig kostnadsfritt på IVL.

För mer information kontakta:
John Munthe, john.munthe@ivl.se, tel. 010-788 68 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev