1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-05-22] Nya styrmedel viktiga för ökad plaståtervinning i en cirkulär ekonomi
Pressmeddelande | 2015-05-22

Nya styrmedel viktiga för ökad plaståtervinning i en cirkulär ekonomi

IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat styrmedel som kan öka återvinningen av plast i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Utgångspunkten har varit en cirkulär ekonomi som bygger på att det ska bli gynnsamt för marknadens aktörer att välja att producera och konsumera varor och tjänster i cirkulära kretslopp. Utvärderingen har finansierats av Nordiska Ministerrådet.

Återvinningsgraden av plast är idag förhållandevis låg i de nordiska länderna jämfört flera andra länder. Plaster återvinns ibland till mer lågvärdiga produkter än vad som efterfrågas på marknaden, samtidigt som Sverige, Danmark och Norge har en jämförelsevis stor förbränning av plastavfall. Utvärderingen visar att producentansvarssystem och nya skatter på produktion eller konsumtion inte ger tillräckliga incitament till återvinning av plast om en cirkulär ekonomi är utgångspunkten. Det behövs en kombination av flera incitament i ekonomin som gör att cirkeln sluts från produktion till återvinning och nya produkter.

– När till exempel produktdesignen är avgörande för hur lätt en plastprodukt är att återvinna behövs styrmedelskombinationer som ger rätt incitament för producenter redan i designstadiet. Styrmedelsforskning visar att man kan åstadkomma detta genom att designa styrmedel som kopplas till ”återvinningsbarhetsindikatorer” för produkten, säger Magnus Hennlock på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ett beslutsexperiment till chefer inom både återvinnings- och plasttillverkningsindustrin antyder också att det idag finns brister i informationen på marknaden för plastavfall som försvagar incitamenten att återvinna mer och få fram, över tid, mer stabila kvaliteteter på behandlat plastavfall för återvinning.

– Vårt experiment visar hur viktig informationens roll är för marknadsaktörernas beslut om man ska nå ökad plaståtervinning med en cirkulär ekonomi som mål. Vi kommer nu i ett nytt forskningsprojekt att, i en experimentell miljö med beslutsfattare från industrin och konsumenter, undersöka informationens roll och testa effekter av nya styrmedel för produktdesign som främjar ökad återvinning, säger Magnus Hennlock.

Läs rapporten ”Utvärdering och utformning av ekonomiska styrmedel för ökad återvinning av plastavfall”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Magnus Hennlock, magnus.hennlock@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev