1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-06-09] Ny textilrapport listar kritiska faktorer för ökad fiber-till-fiber-återvinning
Pressmeddelande | 2016-06-09

Ny textilrapport listar kritiska faktorer för ökad fiber-till-fiber-återvinning

Det saknas i dagsläget möjligheter att hantera begagnade textilier på ett ekonomiskt och resurseffektivt sätt. Det säger modeföretag, textilsorterare och textilåtervinnare som i en studie har intervjuats av forskare från IVL. I en rapport listar de 43 kritiska faktorer för att öka fiber-till-fiber-återvinning av textilier.

Studien är framtagen inom forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. IVL-forskarna Maria Elander och Hanna Ljungkvist har intervjuat representanter från modeföretag, textilsorterare och textilåtervinnare. Aktörerna ombads att identifiera faktorer som är kritiska för att kunna öka den så kallade fiber-till-fiber-återvinningen, det vill säga att textil återvinns till ny textil. Faktorerna kategoriserades sedan och rangordnades. Bland de intervjuade företagen finns Filippa K, H&M, Human Bridge, KappAhl, Boer Group, I:CO, Martinsson, Re:newcell, Myrorna och Reloopfashion.

Resultatet visar att aktörerna framförallt lyfter fram aspekter som är knutna till deras egen kärnverksamhet. Sorterare rankar marknadsrelaterade aspekter högst, medan textilåtervinnare lyfter materialtillgång och modeföretag fokuserar på teknikrelaterade aspekter.

– Varje aktörsgrupp verkar se ansvaret och möjligheterna att övervinna de största hindren för ökad textilåtervinning inom andra delar i värdekedjan än deras egna. Det visar att det finns ett tydligt behov av ökad samordning och utbyte av information över hela värdekedjan, säger Maria Elander.

Hon menar att utmaningen att öka fiber-till-fiber-återvinningen av textilier inte kan uppfyllas av en enda grupp eller på ett och samma ställe i den textila värdekedjan utan att det krävs ett helhetsperspektiv, både vad gäller textilprodukter som skapas och textilavfall som cirkulerar.

Som kritiska faktorer listas bland annat;

  • användning av blandade textilfibrer i textilprodukter
  • förekomsten av icke-textilmaterial i textilprodukter
  • kvaliteten på textilfibrer för återvinning
  • bristande lönsamhet i textilsortering och textilåtervinning
  • marknadspriser för återvunna textilfibrer
  • handelshinder för textilavfall
  • tillgänglighet av teknik för textilåtervinning
  • brist på information om innehåll i textilier för återvinning

– På frågan om de mest och näst viktigaste aspekterna, betonade intressenterna aspekter som rör marknader och teknik, både inflödet av textilier i återvinningsprocessen, själva återvinningsprocessen och återvunna textilfibrer som lämnar återvinningsprocessen, säger Maria Elander.

Resultatet av studien kommer att ligga till grund för fortsatt forskning i Mistra Future Fashion, där man bland annat ska identifiera politiska åtgärder som främjar både återanvändning och fiber-till-fiber-återvinning av textilier inom den svenska modebranschen.

Läs rapporten ”Kritiska aspekter i design för fiber-till-fiber-återvinning av textilier”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Maria Elander, maria.elander@ivl.se, tel. 010 788 66 65

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev