1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-06-13] Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige
Pressmeddelande | 2016-06-13
people competing in sailboat competition

Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige

Vänersborg är bäst i Sverige på klimatanpassning, tätt följd av Lomma och Uppsala på delad andraplats. Trots att nästan alla kommuner, 98 procent, tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar har var femte kommun inte påbörjat sitt klimatanpassningsarbete. Det visar en ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

– Klimatanpassningen hos Sveriges kommuner går alldeles för långsamt. Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra, så kommer hela landet att drabbas av klimatförändringar. Beredskapen måste öka för exempelvis värmeböljor, jordskred och häftiga skyfall, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kartläggningen genomförs för andra året i rad och visar en svagt positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete. Men det är stor variation i hur långt kommunerna kommit. Stora kommuner har överlag kommit längre jämfört med små och medelstora kommuner, och kustkommuner har i högre utsträckning etablerat sitt klimatanpassningsarbete jämfört med inlandskommuner.

– De klimatrelaterade skadorna är redan omfattande. Vi riskerar att få betydligt fler och dyra skador som drabbar enskilda försäkringstagare och samhället i stort om vi inte om vi inte förbereder Sverige för extremare väder, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

En majoritet av Sveriges kommuner jobbar med klimatanpassning men bristerna är fortfarande stora. En dryg fjärdedel av kommunerna har exempelvis inte analyserat hur kommunen kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar.

– Kommunerna spelar en avgörande roll i klimatanpassningen av Sverige. Även om det finns en medvetenhet hos kommunerna saknas det ofta en tydlig politisk förankring i klimatarbetet, vilket kan försvåra det långsiktiga arbetet, säger Philip Thörn.

Uppsala har fått högst poäng bland de stora kommunerna, följt av Stockholm och Göteborg. Vänersborg har fått högst poäng bland de medelstora kommunerna följt av Lomma och Trelleborg. Av de små kommunerna har Aneby och Lessebo presterat bäst, följt av Arjeplog och Mullsjö.

Här finns den fullständiga rapporten Klimatanpassning 2016 – Så långt har Sveriges kommuner kommit Pdf, 1.6 MB. samt en kortversion av rapporten Pdf, 5.8 MB. med rankningen. Här finner du kommunernas placering i varje län. Pdf, 1.1 MB.

För mer information kontakta:
Philip Thörn, IVL Svenska Miljöinstitutet, philip.thorn@ivl.se, tel. 010-788 66 21
Anna Rudérus, Svensk Försäkring, anna.rudérus@insurancesweden.se, tel. 070-534 85 18
Sara Malmheden, pressansvarig IVL Svenska Miljöinstitutet, sara.malmheden@ivl.se, tel. 010-788 65 10

Fakta om undersökningen

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har i en enkätundersökning frågat samtliga kommuner i Sverige hur de arbetar med klimatanpassning. Enkäten besvarades av 190 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool. Resultaten har också legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Syftet med kommunrankningen är att få fler kommuner att arbeta systematiskt med klimatanpassning. I rankningen har kommunernas svar i enkätundersökningen poängsatts och summerats. Maxpoäng i rankningen är 33 poäng. Hur frågorna har poängsatts och alla kommuners poäng beskrivs i rapporten.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev