1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-06-16] Nytt vägledningsdokument för mässingsprodukter i kontakt med dricksvatten
Pressmeddelande | 2016-06-16

Nytt vägledningsdokument för mässingsprodukter i kontakt med dricksvatten

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med VVS-branschen tagit fram ett vägledningsdokument för kopparlegeringar som används i kontakt med dricksvatten och som innehåller bly. Vägledningen kan användas som stöd vid produktval eller som underlag för att hantera avvikelser mot miljöbedömningssystemens kriterier.

Inom byggsektorn finns flera frivilliga system som syftar till att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Det finns dock byggprodukter som används i dagens byggande som inte klarar kraven i miljöbedömningssystemen, men där det inte finns något bättre alternativ. För dessa produkter finns ett stort behov i sektorn av tillförlitlig kunskap, information och vägledning i produktval.

Vägledningen som IVL och VVS-branschen tagit fram bygger på en litteraturstudie som ger underlag för en riskbedömning för mässingsprodukter som kan släppa ifrån sig bly till dricksvatten.

Studien slår fast att om man använder legeringar som är godkända enligt 4MS ihop med ett vatten som uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:3) riskerar man inte att blyhalten i vattnet överstiger gällande gränsvärde. Studien konstaterar också att halterna av bly i avloppsslam ligger långt under gällande gränsvärden, och att de huvudsakliga källorna till bly i avloppsslam är andra än de blyinnehållande kopparlegeringar som ingår i dricksvattensystemet.

Resultatet av arbetet har publicerats i en IVL-rapport ( B2259 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. ) och i en separat sammanfattning ( B2259-P Pdf, 271.1 kB, öppnas i nytt fönster. ).

Sussi Wetterlin, är vd för IVL:s dotterbolag Basta som driver en av branschens största databaser med giftfria byggprodukter:

– Det finns ett stort behov i sektorn av tillförlitlig kunskap, information och stöd hur man ska hantera byggprodukter som inte klarar kraven i Basta-systemet, men som är svåra att ersätta av skäl som till exempel funktion eller krav på återvinning, säger hon.

Basta kommer att utöka systemet med produkter som omfattas av vägledningsdokument och göra det möjligt att fritt söka dessa produkter. Den nya produktgruppen som går under benämningen ”riskvärderade” kommer att finnas tillgängliga i systemet från mitten av juni.

– Branschen välkomnar vägledningsdokumentet, eftersom det finns ett behov av faktaunderlag vid produktval i byggbranschen. Branschen lägger mycket resurser på att fasa ut bly, och med vägledningsdokumentet får vi ett verktyg som kan lyfta fram produkter som är tillverkade i dricksvattengodkända legeringar. Vi är också positiva till att vägledningen är tillämplig vid produktval oavsett vilket miljöbedömningssystem man använder, säger Mårten Sohlman, verksamhetsansvarig på Svensk Armaturindustri.

Projektet har finansierats av Stiftelsen IVL och Svensk Armaturindustri.

Vid frågor kontakta:
Sussi Wetterlin, Basta, sussi.wetterlin@ivl.se, tel. 010-788 66 82
Anna Widheden, IVL Svenska Miljöinstitutet, anna.widheden@ivl.se tel. 010-788 68 12
Mårten Sohlman, Svensk Armaturindustri, marten.sohlman@tebab.com tel. 08-782 08 07

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev