1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-06-23] Automatiserad sortering ska öka textilåtervinningen
Pressmeddelande | 2016-06-23

Automatiserad sortering ska öka textilåtervinningen

Varje år deponeras eller förbränns 4,3 miljoner ton textilavfall i EU. Över 120 000 ton nya textilier sätts på den svenska marknaden, men bara knappt 5 procent materialåtervinns. Alldeles för lite tycker IVL Svenska Miljöinstitutet som nu tillsammans med tio andra aktörer ska utveckla och testa automatiserad sortering för högkvalitativ textilåtervinning.

– En automatiserad textilsortering gör det möjligt att hantera stora textilflöden och samtidigt producera sorterade textilfraktioner som är bättre anpassade till olika återvinningsprocesser än dagens manuella sortering, säger Maria Elander på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Potentialen för att öka textilåtervinningen i Sverige är stor. Av de kläder och hemtextilier som säljs i Sverige samlas runt 20 procent in för återanvändning. Mindre än 5 procent materialåtervinns. Målet är att på sikt skapa sorteringskapaciteter för 45 000 ton textil för materialåtervinning.

– De textilier som samlas in i dag sorteras manuellt. Men det är svårt att sortera kläder och andra textilier för materialåtervinning, bland annat eftersom en ökande andel består av blandmaterial. För att kunna hantera stora mängder textil med hög precision som lämpar sig för fiber-till-fiber-materialåtervinning krävs industriella och automatiserade sorteringsprocesser, säger Maria Elander.

Under 2015 genomfördes första fasen av det IVL-ledda forskningsprojektet SIPTex, Svensk Innovationsplattform för Textilsortering, som undersöker möjligheterna för en automatiserad sortering. Projektet har i liten skala testat teknik, där optiska sensorer känner av olika materialslag. Det är samma sorts teknik som används när man sorterar förpackningar, här i ett nytt sammanhang.

SIPTex har visat att automatiserad textilsortering har potential att ge både hög utsorteringsgrad och en hög renhet i de utsorterade textilfraktionerna. Med de lovande resultaten går nu projektet vidare till nästa steg och bygger upp en unik testmiljö för automatiserad textilsortering. Bakom projektet står ett brett konsortium bestående av elva projektparter som omfattar forskningsinstitut, myndigheter och aktörer från olika delar av värdekedjan för textil.

En sorteringsanläggning ska hyras in och drivas i Sverige under ett års tid. I anläggningen kommer begagnade textilier som samlats in på återvinningscentraler i Stockholm och Malmö att sorteras utifrån potentiella kunders behov. I projektet kommer även nya insamlingsmöjligheter för textil och textilavfall att testas och utvärderas liksom hur riktade kommunikationsinsatser kan bidra till ökad textilinsamling.

– Tanken är att skapa en sorteringslösning som är anpassad efter textilåtervinnarnas och textilföretagens behov och därmed bli den länk som idag saknas mellan textilinsamling och en högkvalitativ textilåtervinning, säger Maria Elander.

För mer information kontakta:
Maria Elander, maria.elander@ivl.se, tel. 010-788 66 56
Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 010-788 65 76

SIPTex, Svensk Innovationsplattform för Textilsortering, finansieras av Vinnova och är ett steg 2-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Det leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med ett brett konsortium bestående av forskningsinstitut, myndigheter och aktörer från olika delar av värdekedjan för textil; Gina Tricot, H&M, Human Bridge, Malmö Stad, Stockholm Vatten, SYSAV, ReturTex, Swerea IVF, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev