1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-06-27] Seglande forskningsexpedition belyser sjöfartens miljöpåverkan
Pressmeddelande | 2016-06-27

Seglande forskningsexpedition belyser sjöfartens miljöpåverkan

Almedalen 2016. Under sex dagar ska forskningsbåten Hrimfare af Ranrike segla från Göteborg till Gotland med besättning från det IVL-ledda forskningsprojektet Sheba. Under färden mot Almedalen kommer forskarna att samla prover från både luft och vatten. På plats i Almedalen omvandlas Hrimfare till en flytande utställning.

– Den här seglatsen är både en mätkampanj och en informationskampanj. Utöver provtagningarna längs kusten vill vi också nå ut till beslutsfattare och branschfolk i Almedalen och väcka intresse för just sjöfartens effekter på Östersjön, säger Jana Moldanova som är projektledare för Bonusprojektet Sheba – Shipping and Environment in the Baltic Sea, som delvis finansieras av EU.

Under två dagar i Almedalen ska expeditionen arrangera både en utställning för allmänheten och leda ett seminarium om hur medborgare, rederier, myndigheter och politiker kan samverka för att minska miljöpåverkan från sjöfart och båtliv i Östersjön. Totalt deltar fem olika Bonusprojekt i seminariet och utställningen.

– Sjöfarten på Östersjön ökar, och därmed utsläppen och risken för fortsatt försämring av miljön i Östersjöns ekosystem. Om vi ska ha en chans att förbättra miljön i Östersjön krävs mer samverkan mellan olika aktörer och nationer, säger Jana Moldanova.

IVL:s Hulda Winnes är projektledare för Bonusprojektet ZEB – Zero Emissions in the Baltic Sea, som har utvecklat reningsteknik för länsvatten och tittat på miljörisker med utsläppen.

– Det är tekniskt möjligt att ta fram miljösmarta lösningar för Östersjön. Det är framförallt den ekonomiska och politiska viljan som avgör om de ska omsättas i praktiken, säger Hulda Winnes.

De tre andra Bonusprojekten Change, Esabalt och Stormwinds fokuserar på miljövänliga båtbottenfärger för fritidsbåtar och transportsäkerhet till sjöss. Hrimfare af Ranrike lämnar Lindholmen i Göteborg måndag 27 juni och når Almedalen 3 juli.

För mer information kontakta:
Jana Moldanova jana.moldanova@ivl.se, tel. 010-788 67 63

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev