1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-03-22] Ny Sifo-undersökning: Många positiva till bilpooler
Pressmeddelande | 2017-03-22

Ny Sifo-undersökning: Många positiva till bilpooler

Nästan varannan svensk, 45 procent, vill att deras kommun ska ge bilpoolsbilar tillgång till attraktiva parkeringsplatser. Bara 27 procent vill inte det. Det visar en ny Sifo-undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet låtit göra. Stödet är mycket stort bland unga mellan 18 och 29 år (57 procent) och klart lägre bland dem över 64 år (36 procent).

Undersökningen stödjer det bilpoolsförslag som utredningen för cirkulär ekonomi idag lämnade till miljöminister Karolina Skog. Förslaget har tagits fram i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Det föreslår nationella bilpoolskriterier samt att kommuner och andra myndigheter ska få rätt att upplåta allmän platsmark som bilpoolsplats i lokala trafikföreskrifter. Något som inte är tillåtet i dag.

– Många aktörer har under flera års tid påpekat behovet av att underlätta introduktionen av bilpooler genom till exempel bättre tillgång till parkeringsplatser. Om förslagen i utredningen genomförs kan den nuvarande bilpoolstillväxten förstärkas avsevärt, från prognostiserade 3 000 till cirka 5 000 bilpoolsbilar år 2020, säger Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Regeringen har nu fått ett konkret förslag till att stärka bilpoolsutvecklingen. Ökad användning av bilpooler minskar bilberoendet och transporternas klimatpåverkan samt underlättar en hållbar stadsutveckling. Att förslaget också har allmänhetens stöd borde göra frågan prioriterad, säger Anders Roth, ansvarig för hållbar mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den webbaserade Sifo-undersökningen besvarades av 1 000 personer mellan den 2 och 9 mars. Deltagarna är inte självrekryterade. Den exakta frågan löd: ”Tycker du att din kommun ska ge bilpoolsbilar tillgång till attraktiva parkeringsplatser för att ge fler invånare möjligheten att använda dem?”.

Resultatet från Sifo-undersökningen Pdf, 8.8 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Mats-Ola Larsson, mats-ola.larsson@ivl.se, tel. 010-788 68 35
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Utredningen för cirkulär ekonomi (SOU 2017:22):
Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev