1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-03-31] Fler företag betalar extra för miljövänligare transporter
Pressmeddelande | 2017-03-31

Fler företag betalar extra för miljövänligare transporter

Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

– Miljö har fortfarande för låg prioritet hos transportköparna i förhållande till andra krav som ställs på åkare och speditörer. Det är ett reellt problem för en omställning av transportsystemet. Vi hoppas dock att den här ökade betalningsviljan är början på en positiv trend. Vi har gjort den här undersökningen två gånger tidigare men det är först nu som vi ser att betalningsviljan för miljövänligare transporter har ökat markant och att fler företag ställer miljörelaterade krav vid upphandling, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Transportinköpspanelens stora enkätstudie genomförs vartannat år bland svenska transportköpare. Den senaste undersökningen visar att betalningsviljan för miljövänligare transporter har gått upp – från låga 3 procent år 2012, till 9 procent 2014 och nu i senaste undersökningen till 21 procent.

Det vanligaste miljökravet som transportköpare ställer vid upphandling är att leverantörerna använder lastbilar med hög miljöklass. Ett annat krav som har ökat signifikant under senare år är användningen av förnybara bränslen.

Något som transportinköpare sällan kompromissar med däremot är transporttiden.

– Tyvärr sätter många företag tidsrestriktionerna på ett sådant sätt att det missgynnar möjligheten till samlastning och effektiv planering. Beställningen av snabba och omedelbara leveranser sker lite slentrianmässigt och borde kunna hanteras annorlunda, säger Linda Styhre.

Transportsektor är den enskilt största utsläppskällan av växthusgaser i Sverige. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

– Även om vi ser tecken på en positiv utveckling så räcker det inte. För att nå Sveriges mål för fossilfrihet måste fler företag ta ett större ansvar och prioritera miljöanpassade transporter, säger Linda Styhre.

Vid frågor kontakta:
Linda Styhre, linda.styhre@ivl.se, tel. 010-788 69 02

Läs mer på www.transportinköpspanelen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev