1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-11-01] Ny modell viktig pusselbit för beskriva hur kol cirkulerar från land till hav
Pressmeddelande | 2017-11-01

Ny modell viktig pusselbit för beskriva hur kol cirkulerar från land till hav

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU, norska NIVA, engelska CEH och Scottish Water har utvecklat en metod för att på ett enkelt sätt kunna uppskatta hur snabbt löst organiskt kol uppstår eller försvinner i sjövatten beroende på sjöns näringsstatus och omsättningstid. Resultatet presenteras i en vetenskaplig artikel i Nature Geoscience.

– För miljöarbetet betyder det att beräkningar av transporten av löst organiskt kol från land till hav och de utsläpp av koldioxid som sker i samband med det, och som ingår i de storskaliga modeller som beskriver hur kol cirkulerar i naturen, väsentligt kan förbättras, säger Filip Moldan på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vatten har en betydande roll i kolets kretslopp. Transporten av löst organiskt kol från land till hav är en dynamisk del av den globala kolcykeln. I sjöar omsätts organiskt material, både genom biologiska och fotokemiska processer, och kol överförs mellan land, hav och atmosfär. Att utan mätningar direkt i vattnet kunna förutsäga hur snabbt löst organiskt kol uppstår eller försvinner har dock hittills varit svårt. Men nu har forskarna hittat ett sätt att beräkna detta utifrån sjöarnas näringsstatus och vattnets omsättningstid.

I studien som presenteras har de sammanställt data från 82 sjöar i Europa och Nordamerika. De upptäckte att sjöarnas näringsstatus tydligt reglerar huruvida sjöarna fungerar som en kolkälla eller som en kolsänka för löst organiskt kol, och att hastigheten med vilken detta kol uppstår eller försvinner i sjövatten kan förutsägas utifrån vattenomsättningen i sjöarna. När sjöar blir övergödda går de från att vara kolsänkor till att bli kolkällor för löst organiskt kol.

– Snabbast nedbrytning av organisk kol sker i näringsfattiga små vattendrag samt i sjöar med snabb vattenomsättning och processen drivs huvudsakligen av solljuset. I sjöar där vattnet stannar under långa tider dominerar långsammare processer och nettoresultatet handlar snarare om balansen mellan det organiska material som produceras och konsumeras i biologiska processer. Denna studie har lyckats att få fram ett sätt att förutse och kvantifiera nettoresultat för både kolkällor och kolsänkor, säger Filip Moldan.

Läs artikeln i Nature Geoscience. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Filip Moldan, filip.moldan@ivl.se, tel. 010-788 67 81  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev