1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-11-06] Åsa Romson rekryteras till IVL Svenska Miljöinstitutet
Pressmeddelande | 2017-11-06

Åsa Romson rekryteras till IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet förstärker inom hållbar stadsutveckling och rekryterar Åsa Romson. På IVL kommer Åsa Romson som är expert inom miljörätt och miljöpolitik att utveckla nya forsknings- och uppdragsprojekt framförallt med fokus på städernas utmaningar och åtaganden i nationellt och internationellt miljöarbete.

– Städerna har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och det känns både viktigt och roligt att nu gå vidare och arbeta med de här miljöfrågorna utanför partipolitiken, säger Åsa Romson.

Åsa Romson lämnade politiken i somras. Hon var fram till 2016 Sveriges klimat- och miljöminister och i många år språkrör för Miljöpartiet. Hon har därefter varit EU-nämndens ordförande och har ett pågående regeringsuppdrag att leda en översyn av svensk miljöövervakning. Nu går hon in i arbetet på IVL Svenska Miljöinstitutet som arbetar med tillämpad forskning och utveckling, både på nationell och på internationell nivå.

Åsa Romsons expertområden är miljöjuridik och miljöpolitik. 2012 doktorerade hon i miljörätt vid Stockholms universitet. Hennes avhandling studerar vilket legalt utrymme som den internationella investeringsrätten ger stater att skydda miljön och reglera en hållbar användning av naturresurser.

– Vi ser ett fortsatt stort behov av den kompetens vi har inom hållbar stadsutveckling och ser fram emot att stärka våra resurser på området ytterligare. Åsas kompetens inom både forskning och praktisk kommunpolitik kommer väl till pass, hon kommer att få en central roll på IVL att utveckla vårt miljöarbete kopplat till hållbara städer och kommuner, säger Anna Jarnehammar, chef för affärsutveckling på IVL.

IVL:s verksamhet inom hållbart samhällsbyggande har växt betydligt de senaste åren. I dag arbetar ett fyrtiotal personer inom samhällsbyggnadssektorn. Spetskompetens finns inom kemikalier, avfall, energi och vatten men även områden inom samhällsvetenskapliga discipliner så som politik, ekonomi och styrmedel växer.

Vid frågor kontakta:
Anna Jarnehammar, chef affärsutveckling, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 0730-78 96 53
Sara Malmheden, pressansvarig, sara.malmheden@ivl.se, tel. 010-788 65 10

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev