1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-11-14] Miljöministern besöker IVL:s textilsorteringsanläggning
Pressmeddelande | 2017-11-14

Miljöministern besöker IVL:s textilsorteringsanläggning

Den 15 november besöker miljöminister Karolina Skog IVL:s pilotanläggning för automatisk textilsortering i Avesta. Tekniken som testas i anläggningen bygger på optiska sensorer som känner av olika materialslag – samma sorts teknik som används när man sorterar förpackningar.

– Vi ser fram emot att få visa miljöministern vår anläggning. Potentialen att öka textilåtervinningen av kläder och andra textilier som samlas in i Sverige är stor. En automatiserad sortering gör det möjligt att hantera stora textilflöden och samtidigt få fram textilfraktioner som är bättre anpassade till olika återvinningsprocesser än vad man kan med dagens manuella sortering, säger Maria Elander, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I dag återvinns bara runt fem procent av de nästan 140 000 ton nya textilier som sätts på den svenska marknaden varje år. Målet för den innovationsplattform som byggs runt textilsorteringen i Avesta är att skapa bättre förutsättningar för fiber-till-fiber återvinning och ökad lönsamhet i textilåtervinning. Totalt är tolv olika företag och organisationer från olika delar av textilvärdekedjan inblandade i projektet som leds av IVL.

För att testa anläggningen har begagnade textilier samlats in på återvinningscentraler i Stockholm och Malmö. Efter manuell utsortering av kläder och hemtextilier som kan återanvändas matas textilierna in i pilotanläggningen i Avesta. Sorteringstekniken testas och optimeras sedan utifrån potentiella kunders behov och de sorterade textilierna analyseras på renhet och kemiska ämnen.

– Tanken är att skapa en sorteringslösning som är anpassad efter textilåtervinnarnas och textilföretagens behov och därmed bli den länk som idag saknas mellan textilinsamling och en högkvalitativ textilåtervinning, säger Maria Elander.

Vid frågor kontakta:
Maria Elander, maria.elander@ivl.se, tel. 010-788 66 56

Siptex, Svensk innovationsplattform för textilsortering, finansieras av Vinnova och är ett projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Det leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med ett brett konsortium bestående av forskningsinstitut, myndigheter och aktörer från olika delar av värdekedjan för textil: Gina Tricot, H&M, Human Bridge, Malmö Stad, Stockholm Vatten och Avfall, Sysav, Boer Group, Eko-Service Skandinavien, Swerea IVF, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev