1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-11-22] Så kan städerna återskapa gröna ytor med hög biologisk mångfald
Pressmeddelande | 2017-11-22

Så kan städerna återskapa gröna ytor med hög biologisk mångfald

I takt med att städerna växer och förtätas minskar utrymmet för grönområden och därmed den biologiska mångfalden. Men dessa naturvärden går att återskapa. Sjuåriga projektet BiodiverCity som nu avslutas har tagit fram en vägledande skrift för gröna lösningar med hög biologisk mångfald.

Hälsosamma städer med hög biologisk mångfald och innovationer som skapar grön tillväxt, hållbara jobb och exportmöjligheter, det är syftet med Vinnovafinansierade BiodiverCity. I ett delprojekt har IVL Svenska Miljöinstitutet utvärderat ett trettiotal demonstrationsanläggningar – gröna tak och terrasser, flyttbara rabatter och gröna väggar – i Malmö, utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Johanna Andersson är projektledare.

Varför är det viktigt med hög biologisk mångfald i staden?
– All grönska ger bättre luft och klimat, det dämpar trafikbuller och ökar den biologiska mångfalden. Men det duger inte med gräsmattor och trädalléer. Vi behöver en hög växtartrikedom för att insekter som humlor och fjärilar ska trivas och skapa biotoper med höga naturvärden och ekosystemtjänster. Gröna ytor är också viktiga för vår rekreation, särskilt i trafikintensiva och bullriga städer.

Är det inte svårt att sköta dessa gröna ytor?
– Vi har sett att den avgörande biten är god samverkan mellan beställare och förvaltare och en tidig och tydlig målbild som följer med under hela processen, från idé till förvaltning. Det finns förstås andra praktiska utmaningar att ta sig förbi, som att få växterna att överleva våra nordiska vintrar, men det är inte bara där problem kan uppstå, problemen kan lika gärna vara organisatoriska.

Vad är era rekommendationer?
– Vi hoppas att våra resultat kan inspirera kommuner och privata aktörer att våga investera i grönytor som passar i allt mer förtätade städer. Det finns mycket att lära av andra. Det behöver inte handla om att klä hela tak och fasader i grönska, flyttbara pallkragar och lådor är steg i rätt riktning.

För mer information:
Johanna Andersson, tel. 010-788 67 62

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev