1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-11-29] Miljöteknikföretag behöver stöd längre tid för att växa
Pressmeddelande | 2017-11-29

Miljöteknikföretag behöver stöd längre tid för att växa

En ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att det tar mer än fem år för det genomsnittliga svenska miljöteknikföretaget att nå expansionsfasen. För de mest framgångsrika företagen börjar en tydlig tillväxtfas kring det nionde verksamhetsåret. Det innebär att dagens investeringsstöd som ges till nystartade företag inte räcker för att överbrygga tiden från start till det att de unga företagen börjar växa.

EU tillåter ett speciellt statsstöd som är tänkt att hjälpa nystartade företag att nå expansionsfasen. I dagsläget får detta stöd endast ges under de fem första åren.

– Utifrån resultatet i den här studien kan man ifrågasätta om tidsgränsen på fem år är för snävt satt inom miljötekniksektorn. Risken är att företag med goda idéer och potential går under och det är kanske extra allvarligt när det gäller miljöteknikidéer, säger Andreas Englund, affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studien som publiceras i dag baseras på 443 stödberättigade aktiebolag och data 30 år tillbaka i tiden. Fokus ligger på företag som har lyckats med sin tillväxt och mönstret som träder fram är tydligt. De miljöteknikföretag som lyckas växa går i snitt över från att vara mikroföretag till småföretag efter 13 verksamhetsår. För de mest framgångsrika företagen börjar en tydlig tillväxtfas kring det nionde verksamhetsåret och tillväxten accelererar omkring det 16:e verksamhetsåret.

Resultaten tyder också på att innovativa företag har lägre tillväxt än konventionella miljöteknikföretag.

– Det här behöver analyseras vidare. Innovativa företag bryter ny mark, är mer oprövade, vilket kan göra att vägen till marknaden är längre än för annan miljöteknik. Samtidigt behöver vi de här företagen. Ett bredare genomslag av miljöteknik och miljöinnovationer kan bidra till de teknikskiften som krävs för att ställa om till en hållbar utveckling, säger Andreas Englund.

Han menar att regeringen med stöd av studien bör agera gentemot EU och initiera en översyn av femårsregeln.

Ladda ner rapporten här Pdf, 859.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Studien har gjorts i samarbete med Mittuniversitetet och finansierats via forskningsmedel från Energimyndigheten.

Vid frågor kontakta:
Andreas Englund, andreas.englund@ivl.se, tel. 010-788 69 26  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev