1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-03-01] Lägre bilinnehav i områden med färre parkeringar
Pressmeddelande | 2018-03-01

Lägre bilinnehav i områden med färre parkeringar

Bostadsområden som utformas med färre parkeringsplatser, marknadsanpassade parkeringsavgifter samt bilpooler har högre andel hållbart resande jämfört med andra områden. Det visar en ny studie som har undersökt resultat från projekt i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med konsultbolaget Koucky and Partner studerat åtta svenska och fyra utländska projekt i områden med låga parkeringstal. Syftet var att analysera faktorer som kan minska parkeringsbehovet vid nybyggnation. Studien utfördes på uppdrag av Trafikverket.

– Det är en kombination av faktorer som ger framgång. Närhet till samhällsservice, målgruppsanpassat boendekoncept och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun, fastighetsägare och leverantörer för mobilitetstjänster som bilpooler är några, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL.

Studien fann flera skillnader mellan de svenska och utländska projekten.

– I Tyskland och Österrike har de som önskar parkeringsplats fått betala den fulla kostnaden med marknadsanpassade avgifter. Det har framhållits tydligare där än här i Sverige, säger Torunn Renhammar, Koucky and Partner.

Bilfrihet framhålls också mer som en fördel i de andra länderna och projekten satsar mer på att skapa högre boendekvalitet i dessa områden. I vissa områden får de boende skriva under avtal där de intygar att de inte kommer att skaffa bil. ­

– I Sverige är vi duktiga på att jobba med och främja mobilitetstjänster men det finns en stor förbättringspotential för prissättning och tillgång till parkering, säger Anders Roth.

Studien visar också att utvärderingar av projekt med sänkta p-tal behöver utföras mer systematiskt för att kunna se hur stor del av resultaten som beror på områdets förhållanden, befintligt bilinnehav och resvanor hos de nyinflyttade.

Ladda ner rapporten Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information:
Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, 010-788 69 16
Torunn Renhammar, Koucky & Partners, 031-80 80 54

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev