1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-03-08] 99 procent av tillsatserna kvar när varor tjänat ut
Pressmeddelande | 2018-03-08

99 procent av tillsatserna kvar när varor tjänat ut

Mjukgörare, flamskyddsmedel och andra funktionskemikalier används som tillsatser i plastmaterial för att förbättra materialens egenskaper. Forskningsprogrammet Chemitecs, som nu publicerar sin slutrapport, har undersökt avgången av tillsatser till luft från bland annat soffor, golv och plattskärmar. Forskningen visar att mer än 99 procent av tillsatsämnena är kvar i materialen när de har tjänat ut. Stora och varma ytor tenderar att släppa ifrån sig mer tillsatser.

– Så gott som all plast och gummi vi använder innehåller olika funktionsförbättrande tillsatser, till exempel för att förlänga livslängden eller minska brandrisken. Meningen är generellt att de ska finnas kvar hela varornas användningstid. Och det mesta finns kvar, men vi ville också ta reda på hur mycket som ändå frigörs till omgivningen, säger Tomas Rydberg, programansvarig och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Chemitecs har studerat produktkategorier som plastgolv, kablar, soffor, platta bildskärmar och däck och de tillsatta kemikalierna utgörs framförallt av mjukgörare, pigment och flamskyddsmedel. Stora ytor som till exempel stoppade möbler ger upphov till högre utsläpp än produkter med mindre ytor, visar forskningen. Små molekyler avges också i större grad än stora molekyler och högre temperaturer leder till högre utsläpp, vilket Chemitecs egna tester har visat på utsläpp från plattskärmar.

– Mekanismerna för hur olika ämnen avges från material är komplexa. Det är de kombinerade egenskaperna hos materialet, molekylen och den omgivande miljön som är avgörande för utsläppen, säger Tomas Rydberg.

Enligt Chemitecs analyser och beräkningar uppgår utsläppen av den totala mängden plast- och gummitillsatser i Sverige till i storleksordningen 500 ton per år, vilket motsvarar 0,2 promille av den totala upplagringen.

Eftersom mer än 90 procent, och i de flesta fall mer än 99 procent, av tillsatserna finns kvar i produkterna i slutet av deras livslängd hamnar de senare i avfalls- och återvinningsleden. Där försvinner de vid förbränning, om de inte återcirkuleras in i nya material och produkter vid materialåtervinning, vilket IVL har belyst i en tidigare rapport Öppnas i nytt fönster..

– Informationen om tillsatser i varor är väldigt begränsad och kunskaperna om deras effekter är i många fall otillfredsställande. För att minimera riskerna bör tillverkare jobba aktivt med att minska förekomsten av farliga ämnen i produkter som blir varma eller består av porösa material eller stora ytor, i synnerhet när det gäller produkter som används i hemmet, säger Tomas Rydberg.

Ladda ner rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se Naturvårdsverkets Chemitecs-seminarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (23 februari 2018)

För mer information kontakta:
Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, tomas.rydberg@ivl.se, tel. 010-788 68 13
Erik Westin, Naturvårdsverket, erik.westin@naturvardsverket, tel: 010-698 16 20

Chemitecs pågick 2007-2013 och finansierades av Naturvårdsverket. Programmet drevs av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola, KTH, Stockholms universitet och Umeå universitet och leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev