1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-03-09] Nytt forskningsprojekt undersöker hotbilden mot musslor och ostron
Pressmeddelande | 2018-03-09

Nytt forskningsprojekt undersöker hotbilden mot musslor och ostron

Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. Tecken tyder på en liknande situation i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker nu möjliga hot mot dessa båda arter och hur man kan stärka deras framtida utveckling.

– Bankarna med blåmusslor och ostron är nyckelarter i kustekosystemen och viktiga också för oss människor och för den blå näringen, säger Åsa Strand, marinbiolog och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Med finansiering från Europeiska Havs- och Fiskerifonden ska IVL tillsammans med forskare från Institutionen för ekologi vid SLU undersöka statusen på de svenska bankarna med så kallade bivalver- tvåskaliga blötdjur. Projektet ska pågå i fyra år.

– Kunskapen om historisk och nuvarande utbredning av blåmusslor och ostron i Sverige är begränsad. Vi vet inte säkert om bestånden verkligen har minskat här, men om de har det kommer vi försöka ta reda på vad det beror på, säger Åsa Strand.

Projektet ska också bedöma bivalvbankarnas biologiska värde genom att kartlägga förekomst och genetisk variation mellan olika bestånd. De ska även undersöka metoder som kan stärka ostronens och musslornas utveckling samt ta reda på vilken påverkan främmande arter som stillahavsostron, även kallade japanska jätteostron, har på bestånden.

– Forskarna i Europa tror att minskningen av blåmusslor beror på klimatförändringar snarare än på främmande arter. Blåmusslan tycks, till skillnad från stillahavsostronet, missgynnas av varmare vintrar. Men vi vet väldigt lite om hur främmande arter påverkar det inhemska ostronet, det kommer vi att undersöka noggrant.

För mer information kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel. 010-788 66 05

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev