1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-08-14] Två av tre riksdagskandidater ser klimatförändringen som allvarligaste miljöproblemet
Pressmeddelande | 2018-08-14

Två av tre riksdagskandidater ser klimatförändringen som allvarligaste miljöproblemet

Två av tre, 65 procent, av partiernas ledande riksdagskandidater anser att klimatförändringen är det allvarligaste miljöproblemet, enligt en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört. Allmänheten är mer splittrad i frågan, även om många delar politikernas bedömning.

– Klimatförändring är den i särklass viktigaste miljöfrågan för riksdagskandidaterna. Vi får hoppas att detta också avspeglas i politiken efter valet. Sverige står inför stora utmaningar när det gäller att snabbt minska utsläppen och att fram till 2045 ställa om till ett samhälle med netto-nollutsläpp av växthusgaser, säger Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.

Två av tre, 65 procent, av de 296 ledande riksdagskandidater som svarat på valenkäten 2018 anser att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet, jämfört med 71 procent inför valet 2014. Näst flest, tio procent, anser att förlust av biologisk mångfald är allvarligast, medan sju procent svarar övergödning och sex procent kemikalier.

Den största skillnaden mellan partierna 2018 är att bara 11 procent av sverigedemokraterna svarar ”klimatförändringen” medan 100 procent av centerpartisterna svarar detta.

Allmänheten är betydligt mer splittrad i frågan om vad som är det allvarligaste miljöhotet. IVL Svenska Miljöinstitutet ställde, via Sifo, samma fråga till allmänheten som till politikerna, både 2018 och inför valet 2014.

De flesta, 30 procent, anser att klimatförändringen är allvarligast, jämfört med 25 procent 2014. Näst flest, 17 procent, svarar förlust av biologisk mångfald, 13 procent svarar kemikalier och lika många svarar luftföroreningar.

– Undersökningen genomfördes innan den kraftiga värmeböljan och skogsbränderna. Ändå anser allt fler bland allmänheten att klimatförändringen är det mest allvarliga miljöproblemet, säger Tord Svedberg.

Läs mer om resultatet från enkäten till riksdagskandidaterna 2018 Pdf, 252.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om resultatet från Sifo-undersökningen 2018 Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförelse med 2014 avseende både riksdagskandidater och allmänheten. Öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Tord Svedberg, vd, tord.svedberg@ivl.se, tel. 010-788 65 94
Sara Malmheden, pressansvarig, sara.malmheden@ivl.se, tel. 010-788 65 10

Om undersökningarna 2018: IVL Svenska Miljöinstitutet lät, via pr-byrån Westanders ” Stora valenkäten ”, 532 riksdagskandidater på valbar plats svara på frågan: ”Vilket av nedan anser du är det allvarligaste miljöproblemet i Sverige?”. Av de som fick enkäten svarade 56 procent, 296 kandidater. Valenkäten genomfördes som en elektronisk enkät under perioden 22 maj – 18 juni. Genom undersökningsföretaget Sifo ställde IVL under perioden 29 maj – 6 juni samma fråga i en webbenkät till 1 000 personer inom allmänheten.

Valenkäten och Sifo-undersökningen år 2014 Öppnas i nytt fönster.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev