1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-08-17] Studie visar hur pendlingssamhällen kan bli mindre bilberoende
Pressmeddelande | 2018-08-17

Studie visar hur pendlingssamhällen kan bli mindre bilberoende

Hur kan vi minska miljöpåverkan från resor och transporter och samtidigt göra det mer attraktivt att bo i samhällen utanför storstäder? Ett forskningsprojekt som pågått i Lerum och Nödinge strax utanför Göteborg har utvecklat och testat lösningar som kan bidra till en mer bilfri livsstil.

– Att samhällen som ligger utanför våra storstäder växer på ett hållbart sätt är viktigt för den regionala utvecklingen och efterfrågan på nya smarta mobilitetslösningar är stor. För att miljöpåverkan från transporter ska kunna minska behöver vi utveckla hållbara alternativ och komplement till privatbilen, säger Åsa Hult, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskningsprojektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen har under två års tid undersökt parkeringsbehov, nya sätt att resa och hur byggplaner påverkar koldioxidutsläpp i de växande stationssamhällena strax utanför Göteborg. En mängd parter från olika delar av samhället har deltagit i projektet.

Arbetet har utgått från två konkreta politiska mål: att öka byggandet och minska utsläppen från transporter.

– När byggandet ökar och fler flyttar in finns det en risk att utsläppen från personresor ökar. Därför är det viktigt att planera byggandet i kommunerna så att det inte sker, säger Åsa Hult.

App gav poäng

Marken där kommunerna vill bygga ligger nära stationerna, men används i dag för parkeringar och vägar. Om parkeringsytan minskar blir det mindre lockande att använda den egna bilen. Därför har Rise, en av parterna i projektet, utvecklat och testat lokala tjänster för resor och transporter. De samlades i en app som gav poäng för hållbart resande. De som använde den fick belöningar, som rabatt i den lokala matbutiken, när de reste på annat sätt än med privatbil. Bland annat testades en eldriven tuk-tuk-taxi i samverkan med Västtrafik, en eldriven lastcykel och samåkning.

Genom medborgardialoger, som Chalmers har ansvarat för, har invånarna i Lerum och Nödinge bjudits in att komma med synpunkter och förslag. Ett förslag var att göra stationen till ett mobilitetscentrum där man kan hämta och lämna sina barn till förskola och skola, hämta varor från den lokala handlaren, låna böcker, fritidsutrustning och verktyg, lämna avfall och samlas för samåkning.

Antalet parkeringsplatser kan nästan halveras

IVL har ansvarat för projektets delar som handlar om hur man kan använda marken runt stationerna mer effektivt och tagit fram två verktyg som kommunerna kan använda i sitt planeringsarbete. Det ena verktyget har använts för att beräkna hur många parkeringar som behövs och visar att det går att nästan halvera antalet parkeringsplatser kring stationerna.

Det andra är ett klimatberäkningsverktyg, framtaget tillsammans med Göteborgsregionen, som kan användas vid markexploatering. Det visar hur stora koldioxidutsläppen blir från resor beroende på var kommunerna bestämmer sig för att bygga.

– Kommunernas planerare kan nu enkelt och konkret visa på hur mycket koldioxidutsläpp det blir för olika byggplaner, beroende på lokalisering. Både vi och Lerums kommun upplever att det ger ett bra underlag för politiska beslut, säger Magnus Blombergsson, stadsarkitekt och verksamhetschef för plan och bygg i Ale kommun där Nödinge ligger.

För mer information kontakta:
Åsa Hult, asa.hult@ivl.se, tel. 010-788 69 28
Magnus Blombergsson, magnus.blombergsson@ale.se, tel. 0303-70 33 22

Läs rapporten här. Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
Medskapande Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Res- och transporttjänster Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Effektiv markanvändning Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fakta. I projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen har 24 parter deltagit. IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Rise har lett delstudierna i Lerum och Nödinge. Göteborgsregionens kommunalförbund har varit projektägare. Övriga deltagare har varit Ale kommun (där Nödinge är centralort), Lerums kommun, Västra Götalandsregionen, Alebyggen, Derome hus, Skanska, HSB, Jutabo, Förbo, Wallenstam, Handelsbanken Lerum, Handelsbanken Nödinge, Svensk fastighetsförmedling, ICA Sverige, ICA Räkmackan Nödinge, ICA Sparköp Lerum, CleverApps Sweden, Bzzt och Västtrafik. Projektet har finansierats av Vinnova, Västra Götalandsregionen, Ale och Lerums kommuner. Det har genomförts inom ramen för Mistra Urban Futures program Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev