1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-11-21] Var femte produkt på ÅVC går att återanvända
Pressmeddelande | 2018-11-21

Var femte produkt på ÅVC går att återanvända

En stor andel av det vi lämnar på återvinningscentraler är i såpass gott skick att det går att sälja på en andrahandsmarknad. Samtidigt innehåller en del av dessa produkter farliga ämnen som bly, nickel och ftalater. Det visar en så kallad plockanalys av nära 17 000 enskilda produkter som IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.

– Den här studien ger bara en ögonblicksbild som man bör tolka med viss försiktighet, men den visar ändå tydligt att det går att återanvända mycket av det som slängs, säger Johan Hultén, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Plockanalyserna utfördes på två olika återvinningscentraler, både höst och vår. Av de produkter som bedömdes som återanvändbara utgjordes det mesta av varor som inte så ofta hamnar i begagnathandeln: byggprodukter, verktyg och möbler till exempel. För att dessa produkter ska nå marknaden behövs troligen nya affärsmodeller, exempelvis samarbete med nya aktörer för att nå nya målgrupper, menar rapportförfattarna. Ett exempel skulle kunna vara genom en andrahandsmarknad för byggmaterial till hemmafixare.

Totalt sorterade projektdeltagarna över 15 ton avfall – nära 17 000 produkter bedömdes. Drygt 300 av dessa undersöktes även avseende farliga ämnen. Resultaten av de kemiska analyserna ger inblickar i problematiken med farliga ämnen vid återanvändning. Farliga ämnen hittades i en betydande andel produkter, men i låga halter.

– Det är svårt att generalisera resultaten, det är inte så enkelt som att vissa produkttyper alltid ger utslag för farliga ämnen. Två tillsynes likadana produkter kan ha olika innehåll av ämnen, den ena helt utan anmärkning och den andra med innehåll av farliga ämnen, säger Åsa Hagelin på Avfall Sverige. Men givetvis vill vi inte att farliga ämnen ska återcirkuleras in i kretsloppet.

Ungefär hälften av avfallet bestod av återanvändbara produkter – som i vissa fall kan innehålla farliga ämnen – eller felsorterade förpackningar. Det betyder att det finns stora möjligheter att förbättra både insamling och hantering på återvinningscentralerna för att öka resursutnyttjandet och avgifta kretsloppen.

Ladda ner rapporten Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Johan Hultén, projektledare IVL, johan.hulten@ivl.se, tel. 010-788 69 15
Åsa Hagelin, rådgivare Avfall Sverige, asa.hagelin@avfallsverige.se, tel. 070-553 15 45

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev