1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-11-23] Ökad e-handel inte orsaken till städernas trafikproblem
Pressmeddelande | 2018-11-23
En stad full av människor

Ökad e-handel inte orsaken till städernas trafikproblem

E-handeln växer kraftigt. Men ökad näthandel med tillhörande leveranser behöver inte leda till väsentligt mer trafik och trängsel i staden. Det visar ett forskningsprojekt som pågått i Göteborg. Istället är det servicesektorn, med fordon som ofta behöver parkeras länge, som är den stora utmaningen för trafiken.

Som många andra städer växer Göteborg och förtätas. Visionen är en stad med attraktiva miljöer där det är lätt att leva utan bil. En nyckel för att minska bilberoendet är e-handel som kan ersätta inköpsresor med bil. Men e-handeln befaras också leda till ökad distributionstrafik i bostadsområden. En vanlig uppfattning är att leveranserna leder till trängsel och därför är den största utmaningen för täta stadsdelar med höga krav på hållbarhet. Studien som analyserade några trafikscenarier för den framtida stadsdelen Frihamnen i Göteborg ger dock en annan bild.

– Vår analys visar att e-handeln inte leder till väsentligt mer trafik i staden. Även i stadsdelar med lågt bilinnehav domineras trafiken av personbilar, inte av lastbilar med varuleveranser. I själva verket är dagens e-handelsleveranser till dessa tättbebyggda stadsdelar relativt effektiva sett ur ett transportperspektiv, eftersom nästan samtliga e-handelsleveranser transporteras till ombud, inte till slutkundernas dörr, säger Sönke Behrends, tidigare Chalmers-medarbetare som nu forskar inom urban mobilitet och hållbar stadsutveckling på IVL Svenska Miljöinstitutet.

När e-handelsleveranserna transporteras till ombud slipper transportörerna köra från dörr till dörr. Slutkundernas resa till och från ombuden i dessa stadsdelar görs också sällan med bil, utan mest gående, med cykel eller i samband med pendling till och från jobbet och bidrar därför inte till mer biltrafik. Istället är det fordon som används av hantverkare, för fastighetstjänster, städning och liknande som är den stora utmaningen för trafiken i staden. Medan en vanlig leverans bara tar några minuter behöver många servicefordon ofta parkeras i flera timmar och är därför platskrävande.

– Det största problemet är den stora ytan som behövs för parkeringen av dessa fordon. Det blir konkurrens när ytan i staden är begränsad och behöver användas till många andra ändamål som kollektivtrafik, grönområden, uteserveringar eller mer bebyggelse, säger Sönke Behrends.

Det är därför också ett problem som blir värre framöver när städerna växer och förtätas. Till exempel väntas Göteborgsregionen växa med 150 000 invånare och 80 000 arbetstillfällen fram till år 2035. Men trots detta är servicesektorn inget som diskuteras i dagsläget, enligt Sönke Behrends.

– Trängsel och parkering hör till de stora utmaningarna när städerna förtätas. Här behöver vi utveckla lösningar för servicefordon. Hur kan parkeringen för dessa tjänster integreras i stadsdelar där vi inte vill ha bilparkering? Hur kan dessa tjänster utföras utan att de alltid behöver parkera fordonet vid kunden? Det här är frågor som vi måste arbeta vidare med om vi ska lyckas skapa städer som är både tillgängliga, attraktiva och hållbara, säger han.

Forskningen är en del av projektet DenCity Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som har letts av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park och finansieras genom Vinnova. Här kan du läsa rapporten från projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta:
Sönke Behrends, sonke.behrends@ivl.se, tel. 010-788 67 12

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev