1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-04-07] Många saker som slängs går att återanvända
Pressmeddelande | 2020-04-07
Kläder på galje

Många saker som slängs går att återanvända

1 000 ton möbler, 200 ton verktyg och 60 ton kläder – varje år lämnar hushållen en mängd saker på återvinningscentralen som egentligen går att återanvända. Två nya rapporter som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram för Södertälje kommun visar att det finns stor potential att öka återanvändningen, men det behövs fler möjligheter till bostadsnära, arbetsplatsnära och konsumentnära återanvändning för att det ska bli möjligt.

– Det handlar om stora volymer av saker som idag hanteras som avfall men som egentligen är i såpass gott skick att sakerna går att återanvända eller skulle kunna säljas på en andrahandsmarknad. Drygt en procent av det som kommer till en kommunal återvinningscentral tas i dagsläget omhand för att återanvändas. Det gäller för Södertälje, men också som ett genomsnitt i Sverige, säger Lena Youhanan, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Varje år samlar Södertälje kommun och Telge Återvinning in cirka 14 000 ton grovavfall från hushållen. Det görs framförallt vid kommunens två återvinningscentraler, Tveta och Returen. Cirka hälften av grovavfallet utgörs av trädgårdsavfall och annat som inte är relevant för återanvändning men resterande hälften består av möbler, byggmaterial och andra saker som borde återanvändas om det går.

Baserat på tidigare undersökningar som IVL har gjort i andra kommuner har en uppskattning gjorts för grovavfallet i Södertälje. Den visar att återvinningscentralerna i Södertälje varje år tar emot följande mängder som har potential att återanvändas:
1 000 ton möbler
600 ton byggprodukter
400 ton husgeråd
200 ton elektronik
200 ton verktyg
100 ton mattor
80 ton cyklar
70 ton leksaker
60 ton kläder
40 ton sport- och fritidsutrustning
20 ton skor

– Ur miljösynpunkt är det viktigt att försöka nå en högre grad av återanvändning. Sett till produktgrupp finns de viktmässigt största mängderna återanvändningsbart material inom kategorierna möbler, byggprodukter och husgeråd. Men tar man hänsyn till vilka produkter som har stor miljöpåverkan bör fokus också ligga på elektronik, kläder, mattor och annan textil, säger Lena Youhanan.

Baserat på resultaten har Södertälje kommun tagit fram en handlingsplan för ökad återanvändning. Rapporten belyser flera utvecklingsområden där åtgärder måste genomföras för att kunna ta till vara på de resurserna som idag går till avfall istället för återanvändning. Till exempel behöver fler möjligheter till bostadsnära, arbetsplatsnära och konsumentnära återanvändning utvecklas. Även kommersiella aktörer, som handeln, behöver utveckla sina affärsmodeller och erbjudanden så att de i högre grad tar tillbaka saker som de har sålt. Andra åtgärder som rapporten föreslår handlar om att ideella aktörer behöver öka sin kapacitet att ta emot saker, samt att digitala delningstjänster kan underlätta transport och förmedling av saker.

– Potentialen är stor, återanvändning kan minska behandlingskostnader för avfall och bidrar till resurseffektivitet och minskade klimatutsläpp, men för att förverkliga potentialen krävs det nya förhållningsätt, ökad samverkan och att återanvändningen professionaliseras i alla led, säger Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun.

Ladda ner rapporterna:
Potential för ökad återanvändning i Södertälje kommun Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Lena Youhanan, IVL Svenska Miljöinstitutet, lena.youhanan@ivl.se, tel. 010-788 6512
Tomas Thernström, Södertälje kommun, tomas.thernstrom@sodertalje.se, tel. 08-523 026 92

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev