1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-01-17] Fiberbankar – mindre bekymmersamt än befarat
Pressmeddelande | 2023-01-17
Provtagning i sediment och fisk utanför skogsindustrins fabriker.

Fiberbankar – mindre bekymmersamt än befarat

Förekomsten av fiberbankar och förorenade sediment utanför svenska skogsindustrier har rönt stor uppmärksamhet under senare år. I en ny studie har forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet använt sig av fisk för att bedöma miljösituationen i vattenområden utanför ett tiotal svenska pappers- och massafabriker.

Resultaten har legat till grund för en föreslagen branschgemensam metodik för framtida miljöundersökningar. Genom att mäta halter av olika föroreningar i fisken och olika biomarkörer som signalerar hur fisken mår går det att få en uppfattning av graden av miljöpåverkan och hur stort påverkansområdet är.

IVL Svenska Miljöinstitutet har sedan verksamheten startade 1966 arbetat med de skogsindustriella miljöfrågorna.

– Vi vet sedan tidigare att det finns en hel del miljöfarliga ämnen från historiska utsläpp upplagrade i sedimenten utanför många fabriker men det vi nu ser är att effekten av dessa ämnen i de flesta fall är begränsad, säger Magnus Karlsson, forskare vid IVL.

Föroreningshalterna är i vissa områden något förhöjda i fisken utanför fabrikerna jämfört med referensområdena och i några fall förekom även avvikelser i vissa biomarkörer för fiskens hälsotillstånd.

– Generellt ser vi emellertid en tydlig och glädjande återhämtning jämfört med hur det har sett ut historiskt. Halter i fisk av välkända föroreningar som exempelvis kvicksilver och dioxiner har successivt minskat över tid, säger Hannes Waldetoft, statistiker vid IVL.

Resultaten från studien och den metodik som nu har tagits fram kommer att vara till stor nytta då riskerna med fiberbankar ska bedömas framöver. Resultaten väcker bland annat frågor kring nyttan och relevansen av att genomföra åtgärder som exempelvis sanering av bottnarna utanför fabrikerna.

– Vår bedömning är att det i flertalet fall är tveksamt om det finns något behov av åtgärder. Saneringsåtgärderna i sig förbrukar stora mängder energi och andra resurser så sett ur ett samlat hållbarhetsperspektiv är det nog i många fall mer rimligt att genom ett kontrollprogram följa miljöutvecklingen och vara beredd att gripa in om det skulle vara motiverat, men i första hand låta naturens självläkande processer ha sin gång, säger Magnus Karlsson.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Archives of Environmental Contamination and Toxicology och finns att läsa här: Using Fish as a Sentinel in Risk Management of Contaminated Sediments Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 66 03
Hannes Waldetoft, hannes.waldetoft@ivl.se, tel. 010-788 65 95


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev