1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-02-14] Nätverk för cirkulärt byggande etableras i Skellefteå
Pressmeddelande | 2023-02-14
Skellefteå i solnedgång

Nätverk för cirkulärt byggande etableras i Skellefteå

I Skellefteå ska aktörer från bygg- och fastighetsbranschen samlas i ett nätverk för cirkulärt byggande. Projektet som drivs gemensamt av Skellefteå kommun, CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande och IVL Svenska Miljöinstitutet har som mål att göra återbruk till en naturlig del av byggprocessen.

– Vi vill öka mängden återbruk inom byggsektorn och skapa hållbara förutsättningar för den extraordinära samhällsutveckling som regionen är mitt uppe i. Målgruppen är hela värdekedjan inom bygg och fastighet – det vill säga alltifrån entreprenörer och materialleverantörer till fastighetsägare och arkitekter, säger Sebastian Röstberg, projektledare på IVL:s kontor i Skellefteå.

Norra Sverige befinner sig i en unik utveckling. Etableringarna av nya industrier och satsningar på den gröna omställningen, exempelvis tillverkning av fossilfritt stål och batteriproduktion, ger stora effekter på hela samhället. Ny infrastruktur och nya bostäder behöver byggas med snabb hastighet för att möta behoven. För byggbranschen innebär det ett stort arbete – men samtidigt möjligheter att etablera nya, hållbara arbetsmetoder.

– Byggverksamheten är idag den sektor i Sverige som genererar mest avfall om man räknar bort gruvavfallet. Mycket av materialet går att återbruka. Att minska avfallsmängderna och jobba mer cirkulärt är centralt för att minska samhällets klimatpåverkan och resursförbrukning, säger Sebastian Röstberg.

IVL:s dotterbolag CCBuild arbetar på flera sätt för att stötta bygg- och fastighetsbranschen i omställningen till mer cirkulärt byggande. I verksamheten som startade 2015 ryms nätverksforum, kunskapsstöd och digitala tjänster som gör det enklare att återbruka. Hittills har den geografiska täckningen varit fokuserad i södra Sverige och särskilt i västra Götalandsregionen, men när behoven nu växer i norra Sverige ser man stora vinster med att etablera en liknande plattform i Skellefteå för att stärka det regionala hållbarhetsarbetet.

Projektet ska mynna ut i en digital marknadsplats för återbruk av byggprodukter. Initialt handlar det om att säkerställa ett samarbete med aktörer i byggsektorn för att tillsammans hitta nya metoder och lösa utmaningar kopplade till återbruk inom byggsektorn, exempelvis mellanlagring, kvalitetssäkring av material och återbruk av massor, samt hur upphandlingsformat och markanvisningar kan användas för att öka mängden återbruk.

– Det långsiktiga målet är att återbruk blir en naturlig del i byggprocesser och att cirkulära affärsmodeller blir standard för byggsektorn i norra Sverige. Genom att få till ett bra samarbete, med perspektiv från både näringslivet och forskningen hoppas jag att vi ska kunna inspirera världen till mer återbruk, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg på Skellefteå kommun.

För mer information, kontakta:
Sebastian Röstberg, sebastian.rostberg@ivl.se, tel. 076-111 45 60
Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg på Skellefteå kommun, tel. 070-699 98 60

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev