1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Kemikalier
 5. Hur mycket kemikalier utsätts vi för i vår vardag?
Ett barn äter på en leksak

Hur mycket kemikalier utsätts vi för i vår vardag?

Med hjälp av modeller och mätningar undersöker forskarna i studien A-team hur och i vilken omfattning kemikalier som används i vanliga konsumentprodukter tas upp av människor. De tittar också på hur vi bättre kan mäta och kontrollera förekomsten av dessa kemikalier i vår innemiljö, i vår kost och i våra kroppar.

Forskningssatsningen A-team, Advanced Tools For Exposure Assessment and Biomonitoring, ska leda till effektivare metoder för att kontrollera hur mycket kemikalier som människor exponeras för, och därmed förbättra bedömningen av riskerna för användningen av dessa kemikalier.

Målet är att tillhandahålla pålitlig, vetenskaplig information som kan ge bättre kunskap om:

 • Hur vi på ett tidigt stadium kan identifiera kemikalier som tas upp i människokroppen
 • Vilken betydelse olika exponeringsvägar har för människors totala exponering för vissa riskkemikalier och samband mellan exponering och upptag.
 • Hur man kan kontrollera förekomsten av vissa kemikalier som finns i vår omgivning och som tas upp och lagras i människokroppen

Projektet är ett så kallat Marie Curie Initial Training Network (ITN) och leds av universitetet i Birmingham. Sju olika universitet och forskningsinstitutet deltar, däribland IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektfakta

 • A-team
 • Budget: 35 MSEK
 • Samarbetspartners: Projektet är ett så kallat Marie Curie Initial Training Network (ITN) och leds av universitetet i Birmingham. Sju universitet och forskningsinstitutet deltar.
 • Period: 2013 - 2016