1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Kemikalier
  5. Internationell arbetsgrupp om kemikalier i innemiljön

Internationell arbetsgrupp om kemikalier i innemiljön

Varor och produkter runt omkring oss avger kemikalier till omgivningen. För vissa ämnen kan utsläpp inomhus vara den dominerande spridningsvägen. IVL är sedan många år tillbaka i medlem i det europeiska nätverket Norman som arbetar med ”nya” kemikalier, till exempel kemikalier som idag hittas i miljön men inte är reglerade.

Nätverket Norman startades 2005 med stöd från EU:s sjätte ramprogram och är idag ett permanent nätverk bestående av referenslaboratorier, forskningsorganisationer, myndigheter och näringsliv. Nätverket har en viktig roll som länk mellan forskningen och beslutsfattare.

Projektfakta

  • Norman (internationellt nätverk)
  • Finansiär: EUS sjätte ramprogram
  • Period: 2005 - 2017