1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-06-02] Ny FN-rapport visar framsteg och utmaningar för luftvårdsarbetet
Nyhet | 2016-06-02

Ny FN-rapport visar framsteg och utmaningar för luftvårdsarbetet

Trots avsevärda förbättringar de senaste tre decennierna forsätter luftföroreningar att vara ett stort hot mot miljö och människors hälsa. Inom EU orsakar luftföroreningar 400 000 förtida dödsfall varje år – tio gånger mer än dödsfall i trafikolyckor.

I veckan lanserades rapporten Towards cleaner air – en utvärdering som tagit fram inom FN:s konvention för gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP).

Rapporten visar att luftvårdsarbetet i Europa på många sätt har varit framgångsrikt. De största framgångarna har nått vad gäller utsläppen av svaveldioxid som i många länder minskat med 90 procent eller mer. Halten av små partiklar, PM2,5 minskar också om än i betydligt långsammare takt. Antalet dagar som överskrider WHO:s riktlinjer för ozonhalter är nu cirka 20 procent lägre än 1990.

Men trots framgångerna fortsätter luftföroreningar att vara ett stort problem för miljön, klimatet och människors hälsa. Små partiklar följer med inandningsluften och orsakar hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär.

IVL:s tidigare forskningschef Peringe Grennfelt är en av huvudförfattarna till rapporten. Han menar att det behövs bredare internationellt samarbete över norra halvklotet och med Asien för att minska halterna av luftföroreningar ytterligare.

– Under de kommande årtiondena förväntas klimat- och energipolitiken förbättra luftkvaliteten ytterligare. Men politik som leder till att främja inhemsk vedeldning, dieselbilar eller användning av biobränslen kan faktiskt öka luftföroreningar om det inte åtföljs med ytterligare tekniska åtgärder. Därför behövs det en helhetssyn som kombinerar luftkvalitetspolitiken med klimatpolitik och med åtgärder inom sektorer som transport, energi och jordbruk. Dessutom blir de samlade kostnaderna betydligt lägre om man ser luftföroreningar och klimat i ett sammanhang, säger han.

Rapporten lanseras bara några veckor innan den sista omgången av EU:s förhandlingar om en översyn av de nationella utsläppstaken, som syftar till att fastställa strängare åtaganden om utsläppsminskningar för EU.

Här finns mer information och rapporten för nedladdning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se tel. 010-788 67 84

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev