1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-08-27] Riksdagskandidater och allmänhet positiva till kommunala miljözoner
Pressmeddelande | 2018-08-27

Riksdagskandidater och allmänhet positiva till kommunala miljözoner

En majoritet av ledande riksdagskandidater, 53 procent, är positiva till att kommuner med dålig luft inför miljözoner med förbud för personbilar med höga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Bara 27 procent är negativa till detta. Bland allmänheten är stödet ännu större, 65 procent är positiva och 29 procent är negativa.

I mars 2018 meddelade regeringen att Sveriges kommuner Öppnas i nytt fönster. från och med 2020 kommer att få möjlighet att införa miljözoner för äldre personbilar i städerna.

– Frågan verkar ha blivit mer accepterad eftersom en majoritet av de ledande riksdagskandidaterna är positiva till att kommuner med dålig luft faktiskt kan införa miljözoner med förbud för personbilar med höga utsläpp av hälsoskadliga ämnen, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Flera städer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Sverige har höga halter av kvävedioxid och eller partiklar och riskerar att inte klara lagens krav på bra luft.

– En åtgärd för att minska utsläppen är att förbjuda personbilar med höga utsläpp att köra inom vissa områden i städerna, så kallade miljözoner, säger Anders Roth. För att göra ett förbud så träffsäkert som möjligt bör städerna även få möjlighet att införa zonerna bara under dagar med dålig luft.

Samtliga svarande riksdagskandidater inom Miljöpartiet och Vänsterpartiet är positiva (och svarar ”Ja absolut” eller ”Ja kanske”) men också inom Centerpartiet (86 procent), Kristdemokraterna (69 procent) och Liberalerna (58 procent) är en majoritet av de svarande positiva. En majoritet av socialdemokraterna är tveksamma, med hänvisning till att kommunerna själva måste bestämma om de ska använda den nya möjligheten. 55 procent av moderaterna och 73 procent av sverigedemokraterna är negativa till förslaget (och svarar ”Nej, knappast” eller ”Nej, absolut inte”).

Bland allmänheten är 65 procent positiva till att in föra miljözoner i kommuner med dålig luft, enligt Sifo-undersökningen som är beställd av IVL Svenska Miljöinstitutet. Högst andel positiva återfinns bland Miljöpartiets sympatisörer (95 procent), medan andelen är lägst bland Kristdemokraterna (43 procent) och Sverigedemokraterna (47 procent).

Läs mer om IVL Svenska Miljöinstitutets enkät till riksdagskandidater. Öppnas i nytt fönster.

Läs resultatet från Sifo-undersökningen. Pdf, 83.9 kB, öppnas i nytt fönster.  

Så här svarade några av partiledarna:

  • Statsminister Stefan Löfven (och en majoritet av socialdemokraterna) svarade ”tveksam/vet ej”. Löfvens kommentar: ”Regeringen har gjort det möjligt för kommuner att införa miljözoner för att minska utsläppen av hälsoskadliga ämnen om de anser att detta är bästa vägen att gå. Om det ska införas eller inte är en fråga för varje enskild kommun att svara på.”

  • Centerpartiets Annie Lööf svarade ”ja, troligen”, med kommentaren: ”Centerpartiet ser positivt på att stärka det lokala inflytandet. Det gäller också miljö- och klimatpolitiken. Att kommuner fått möjlighet att införa miljözoner, är just en möjlighet och behovet beslutas baserat på hur luftföroreningarna ser ut lokalt. Om miljözoner beslutas lokalt är det också viktigt med framförhållning så att privatpersoners ekonomi inte ändras drastiskt över en natt.”

  • Kristdemokraternas Ebba Busch Thor svarade ”Ja troligen” med kommentaren: ”Kommuner bör ges möjligheten att inom visa ramar införa särskilda miljözoner där luften är som sämst. Utformningen av miljözoner kan ske på olika sätt och måste anpassas lokalt. Dieselbilar bör inte förbjudas enbart för att de är dieselbilar. De bilar som släpper ut hälsofarliga avgaser på ett sådant sätt att det leder till dålig luftkvalitet bör kunna begränsas i en stadskärna, men bilar som nyligen varit klassade som miljöbilar bör då inte omfattas. Det är viktigt att bilarnas utlovade miljöprestanda också gäller i praktiken och att biltillverkarna hålls ansvariga för detta.”

  • Miljöpartiets Gustav Fridolin svarade ”ja absolut” med kommentaren: ”För Miljöpartiet är det självklart att människors rätt att andas ren luft måste gå före bilisters önskan att köra precis alla sorters bilar på alla stadens gator. Städerna måste vara till för människorna, inte för bilarna.”

För mer information kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Om undersökningen: IVL Svenska Miljöinstitutet lät, via pr-byrån Westanders ” Stora valenkäten ”, 532 riksdagskandidater på valbar plats svara på nedanstående fråga: Anser du att kommuner/städer med dålig luft bör införa miljözoner med förbud för personbilar med höga utsläpp av hälsoskadliga ämnen? Av de som fick enkäten svarade 56 procent, 297 kandidater. Valenkäten genomfördes som en elektronisk enkät under perioden 22 maj – 18 juni 2018. Genom undersökningsföretaget Sifo ställde IVL under perioden 29 maj – 6 juni motsvarande fråga i en webbenkät till 1 000 personer inom allmänheten.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev